סעודת הילולא


במלאת 80 שנה

ב'רמת אהרן' ציינו הילולת ה'חקל יצחק' | גלריה

האדמו"ר מ'ספינקא רמת אהרן' ערך סעודת הילולא לרגל הילולת זקינו בעל ה'חקל יצחק' מספינקא שעלה על קידוש ה' בשואה האיומה, ומקום קבורתו לא נודע | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר דברים במשנתו של בעל ההילולא שהותיר מורשה אחריו (חסידים)

חיים רוזנבוים |

תל תלפיות בלב בית שמש

במלאות 80 שנה ל'עקידת יצחק' | כך נכדו מ"מ הוקיר את זכרו

חסידים ואנשי מעשה השתתפו בעריכת השולחן הטהור, שערך האדמו"ר מספינקא בית שמש, לזכרו של זקינו הק', בעל ה'חקל יצחק' מספינקא הי"ד | האדמו"ר יסד את בית מדרשו לשמו ולזכרו | במרכז השולחן הטהור נשא האדמו"ר אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא | תיאור ותיעוד (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |

במלאת ל"ד שנה

זכרון קדוש | בקאמרנא ציינו הילולת מייסד החסידות בבני ברק 

האדמו"ר מקאמרנא ערך אמש סעודת הילולא לרגל הילולת אביו האדמו"ר זצ"ל אשר ייסד את הקהילה ובית המדרש בבני ברק | בסעודה השתתפו החסידים, והאדמו"ר נשא דברים במשנתו של בעל ההילולא | חתן האדמו"ר, וכן נכדו סיימו מסכתא (חסידים)

חיים רוזנבוים |

הילולא דצדקיא

האדמו"ר מבוטשאן ערך את השולחן להילולת 'בעל הידית'

האדמו"ר מבוטשאן בעריכת השולחן לרגל הילולת זקניו האדמורי"ם בעל ה'יד יוסף' מבוטשעטש, ובנו האדמו"ר מהרי"ל מבוטשאן זצ"ל | האדמו"ר ערך את השולחן בליל ראש חודש בהשתתפות החסידים בהיכל בית מדרשו בבני ברק (חסידים)

3
| חיים רוזנבוים |

צפו בגלריה

החסידים זכרו: הילולת הצדיק שסירב לקבל את עול ההנהגה 

המוני חסידים ואנשי מעשה התכנסו השבוע לסעודת הילולא לזכרו של האדמו"ר מלעלוב ביתר זצ"ל, שנלב"ע ביום כ"ו אייר | בנו מ"מ האדמו"ר מלעלוב ביתר סיים את הש"ס, וערך טיש הילולא | תיעוד וסיקור (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |

במלאת 24 שנים לפטירתו

לזכרו של האדמו"ר מצפת, האדמו"ר ערך טיש בירושלים 

האדמו"ר מנדבורנא באניא בסעודת הילולא לרגל הילולת אביו האדמו"ר מנדבורנא צפת שנלב"ע ביום ב' סיון תש"ס | השנה חל ההילולא ביום השבת, לכן ערך הרבי את הטיש אמש (חמישי) בשילוב סעודת ראש חודש לכלל החסידים (חסידים)

2
| חיים רוזנבוים |

שבת אחים גם יחד

האחים האדמורי"ם חנכו את המשכן של אחיהם האדמו"ר 

האחים לבית נדבורנה חנכו יחדיו את משכנו של אחיהם האדמו"ר מנדבורנה אלעד | במעמד כובדו האדמורי"ם לקבוע מזוזות, ובהמשך ערכו יחדיו סעודת הילולא בשילוב חנוכת הבית בהשתתפות בני המשפחה | האדמו"ר ערך לחיים טיש לכלל החסידים בבית המדרש (חסידים)

13
| חיים רוזנבוים |

בביהמ"ד המיתולוגי

האדמו"ר ערך טיש ב'כפר אתא' לרגל הילולת זקינו

האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים בעריכת שולחנו לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'רזא דשבת' מקרעטשניף, בביהמ"ד קרעטשניף ב'כפר אתא', שם התייסדה החסידות כאן בארץ | בטיש השתתף גם גאב"ד מאקווא המתגורר באזור | אחר הטיש פקד האדמו"ר בראש קהל חסידיו את אתרא קדישא מירון והעתיר בדבר ישועה ורחמים (חסידים)

5
| חיים רוזנבוים |

תיעוד ענק

הרבי הקיף את קברו של אביו שבע פעמים | גלריה

גלריה מסכמת מיום הילולת האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים זצ"ל בצל בנו האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים | במהלך ההילולא פקד האדמו"ר את אוהל בית קרעטשניף במרומי הר הזיתים בירושלים, ולעת ערב ערך סעודת הילולא בהשתתפות כל החסידים (חסידים)

5
| חיים רוזנבוים |

התכבד ביתרת הכבוד

לראשונה כאדמו"ר: הרבי מביאלה השתתף בטיש בקופיטשניץ

האדמו"ר מקופיטשניץ ערך אמש את הטיש לרגל הילולת זקינו האדמו"ר רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין זצ"ל | מי שהופיע בטיש בהדרו היה חתנו הגדול האדמו"ר מביאלא שזה עתה עלה על כס ההנהגה (חסידים)

4
| חיים רוזנבוים |

נצח שבנצח

בסעודה שלישית: בקאמרנא ציינו את הילולת ה'היכל הברכה'

חסידים ואנשי מעשה השתתפו בסעודת הילולה, בשילוב סעודה שלישית שערך האדמו"ר מקאמרנא, לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל ה'היכל הברכה', הסעודה התקיימה בהיכל ביהמ"ד בירושלים | האדמו"ר הרחיב במשנת זקינו בעל ההילולא ע"פ תורת הסוד | (חסידים)

חיים רוזנבוים |

במלאת 115 שנים להסתלקותו

האדמו"ר מספינקא בית שמש ערך טיש הילולא לזכר אבי השולשלת 

האדמו"ר מספינקא בית שמש בעריכת השולחן הטהור לכבוד הילולת אבי שושילתא קדישא לבית ספינקא הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' זי"ע, שחל ביום ו' אייר | במהלך הטיש הרחיב הרבי במשנתו של בעל ההילולא, אחר עברו החסידים לברכת לחיים | בהמשך פקד האדמו"ר את הציון הק' שבאוהל בית ספינקא בבית העלמין סגולה בפ"ת ונשא תפילת רבים לישועת כלל ישראל (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |

זכרו קדוש

האדמו"ר ערך טיש הילולא לזכר דודו שכל ילדיו נרצחו בשואה רח"ל

האדמו"ר מסטרופקוב בעריכת הטיש ובעליה לציון דודו האדמו"ר רבי מנחם מנדל מסטרופקוב זצ"ל | ההילולא התקיימה בביהמ"ד סטרופקוב בב"ב | גלריה ופרקי זכרונות לדמותו (חסידים)

חיים רוזנבוים |

זכותו יגן עלינו 

בבני ברק ציינו החסידים את הילולת הצדיק רבי משה מקוברין

המוני שוחרי חסידות התאספו השבוע לסעודת הילולא לרגל הילולת הרה"ק ר' משה מקוברין זי"ע | נשאו דברים הרבנים הגאונים רבי אביש צנווירט, רבי ישראל זושא הורוביץ, רבי יחיאל יהושע שיינפלד, ונכד בעל ההילולא רבי שלמה זלצמן (חסידים)

חיים רוזנבוים |

גג על גג

הרבי פלפל בפלפולא דאורייתא בהילולת זקינו | תיעוד

אלפי חסידי צאנז קלויזנבורג השתתפו בעריכת השולחן של האדמו"ר לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז | במרכזה של הטיש נשא האדמו"ר פלפולא דאורייתא במשנת בעל ההילולא | אחר הטיש עברו הקהל לברכת לחיים (חסידים)

חיים רוזנבוים |

כוס ישועות אשא

כוס של ברכה מגביעו של בעל ההילולא | גלריה

האדמו"ר מבאבוב 45 ערך את השולחן לרגל הילולת הרה"ק מצאנז זי"ע | האדמו"ר נשא דברות קודש לפני החסידים, ואחר ברכת המזון עברו האלפים לפני האדמו"ר לקבל יין של ברכה מגביעו של הרה"ק בעל ההילולא זי"ע שהאדמו"ר השתמש בה במהלך הטיש | גלריה (חסידים)

חיים רוזנבוים |

זכות אבות יגן 

האדמו"ר ערך טיש לזכר ה'דברי חיים' - אבי שושלת באבוב

האדמו"ר מבאבוב בעריכת השולחן לרגל הילולת אבי השולשלת הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | אלפי חסידים השתתפו בהילולא | במהלך הטיש, נשא האדמו"ר דברות קודש בגודל מעלת ה'שלום' בין יהודים (חסידים)

חיים רוזנבוים |

שערי ירושלים

על אף חולשתו - האדמו"ר מסטראפקוב ערך 'טיש' הילולא

האדמו"ר מסטרופקוב ערך 'טיש הילולא' לרגל הילולת זקנו הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז | האדמו"ר שהיה שרוי בחולשה רבה, התחזק בכוחותיו ונכנס לבית מדרשו ב'שערי ירושלים', לעריכת הטיש בקרב החסידים שהתרגשו מהופעתו הכבודה (חסידים)

חיים רוזנבוים |

זכות אבות יגן 

בקרית צאנז בירושלים ציינו את ה'הילולא רבא' 

הגה"צ ר' דוב וייס גאב"ד קרית צאנז בירושלים בסעודת הילולא לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | במהלך הסעודה נשא האב"ד דברים במשנת בעל ההילולא ששילב תורה וחסידות בהנהגתו הרמה (חסידים)

חיים רוזנבוים |

גלריית תמונות

5 שנים להסתלקות: המונים השתתפו בהילולא בקאליב | תיעוד

המוני חסידים ואנשי מעשה התכנסו לציין 5 שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מקאליב זצ"ל, בראשות נכדו האדמו"ר מקאליב | במהלך היום עלו לציון במרומי הר המנוחות בירושלים, ובהמשך הסבו לסעודת הילולא במרכז מוסדות קאליב בירושלים | (חסידים)

11
| חיים רוזנבוים |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר