עדי קידושין


היסטוריה ואקטואליה

מנהג "לחיצת היד" שמנע מהנשים לשקר

מעשה מבהיל שמחזק את 'מנהגי ישראל דין הוא' הובא על רבי משה איסרלישׂ - הרמ"א, שכשהגיע לכהן כדיין בעיר קראקא, הבחין במנהג מוזר, אותו ביטל אך החזיר לאחר מכן (היסטוריה)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם מותר להניח כובע הפוך על השולחן?!

מה התכוון רבינו הרשב"א בקדושת מנהגי "הזקנים והזקנות"? הגרי"מ מורגנשטרן ציטט דעת זקנתו שאין להניח כובע הפוך על השולחן; ומה המנהג בכוסות? והאם יש מכך ראיה? (חרדים)

5
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

התינוק שלא קיבל סטירה מהמלאך - ונולד

לפני שנים רבות פורסם הרה"ח ישראל משה מנדל כ-'הינוקא הפלאי' - בשל שהמלאך בבטן אמו לא סטרו על פניו, וכך הילד לא שכח את תלמודו; מה באמת היה ואיך שכח הכל? (היסטורי)

19
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

על מה רבי יצחק אלחנן ספקטור - התחרט?

הרב דוד מאיר ישראל רוס טוען כי כוונת הרשב"א היא גם על כל מיני מנהגים ומביא מעשה מבהיל על קדושת המנהגים, והחרטה של הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור זצוק"ל (היסטורי)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הקדושה של "מנהגי הנשים הזקנות"

מדברי הרשב"א בעניין המנהגים עולה שמנהג שקיים אצל "הזקנים והזקנות", אין לבטלו, כיוון שבהכרח יש לו מקור שמגיע עד משה רבינו; האם זה נאמר על כל המנהגים? (היסטוריה)

4
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מדוע נהגו להניח תרנגול ליד הדרשן?!

מנהג קדמון מדבר על הנחת תרנגול ליד הדרשן בשעת החתונה. המנהג הובא בספר 'משיבת נפש'; מה הסיבה לכך? והיכן עוד השתמשו בתרנגול - כשעון לאורך הדרשה? (היסטורי)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

המנהג ש"החתן יתן סטירה לכלה עד ש..."

המנהג להכות את העדים בחופה יש אומרים שהוא כגדי לכפר עוונות; מנהג נוסף הוא שהחתן סוטר לכלה, ויש שנהגו להכות את החתן בכובעו; והיכן הרביצו למי שסיים להסתפר? (היסטורי)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

המנהג הקדוש - "להכות את עדי הקידושין"

בחתונה בעיר הקודש ירושלים נתקל ישראל שפירא במנהג פלאי - להכות את העדים לפני הקידושין; לאחר ההלם הראשוני הוא יצא לחקור את שורש המנהג ומה הסיבה למכות (היסטורי)

14
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר