היסטוריה ואקטואליה

על מה רבי יצחק אלחנן ספקטור - התחרט?

הרב דוד מאיר ישראל רוס טוען כי כוונת הרשב"א היא גם על כל מיני מנהגים ומביא מעשה מבהיל על קדושת המנהגים, והחרטה של הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור זצוק"ל (היסטורי)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
הגאון רבי יצחק אלחנן ספֶּקטוֹר זצוק"ל (מאת לא ידוע - Ghetto Fighter's Museum נחלת הכלל)

פרק ה': הג"ר רבי דוד מאיר ישראל רוס מכולל חסידי באבוב ברוקלין ניו יורק, במאמר שפורסם בקובץ 'עץ חיים' (באבוב) י"ב[1], השיג על דברי הכותב עלום השם שטען בקובץ 'עץ חיים' (באבוב) יא[2] שכוונת הרשב"א בדבריו על קדושת מנהג "הזקנים והזקנות", הוא לא על כל מנהג, אלא רק על עניני 'תחיית המתים' וכדומה.

לדברי הג"ר דוד מאיר ישראל רוס כוונת הרשב"א היא גם על כל מיני מנהגים וחששות שונות, ולא רק על אמונת 'תחיית המתים' וכדומה.

הג"ר דוד מאיר ישראל רוס כתב דברים חריפים: "בדברי הכותב מצינו סתירות בדעותיו, מתחילה מזלזל מסברא במנהגים סיפורים וחששות עיה"ר, שוב לא מצא להם מקור בדברי רשב"א וכו'".

בהמשך דבריו של הרב דוד מאיר ישראל רוס מובאים מקורות רבים כגון ה'ישמח משה', 'חבצלת השרון' מטארנאפאל, הגה"ק מציעשנוב, ה'ברכת חיים' מאלטשטאדט, הגה"צ מפאפא, הגאון ה'מנחת יצחק', הרה"ק רבי אהרון מבעלזא, הגה"ק מקלויזנבורג, אב"ד זעברעצין בשו"ת באר משה - שכולם השתמשו בלשונו של הרשב"א על מנהגים וחששות שונות ולא רק על 'תחיית המתים' כפי שטען הכותב עלום השם במאמרו.

בסיום דבריו מביא דוגמה הרב דוד מאיר ישראל רוס מעשה מבהיל על קדושת המנהגים, שהמסר ממנו שמי שמשנה אותם למרות שאין להם שום מקור, גורלו שלא לשמור תורה ומצוות.

וכך כותב הרב דוד מאיר ישראל רוס ששמע מהרה"ג רבי יהודה זאב לערנער ששמע מהגאון רבי מנדל זקס חתנו של החפץ חיים על רשכבה"ג רבי יצחק אלחנן ספֶּקטוֹר שהתמרמר בסוף ימיו על הוראה שנתן בצעירותו עוד בטרם מלאו לו עשרים, כשכיהן ברבנות בעיירה קטנה בליטא ששמה זאבלין.

באותה עיירה אמרו לו בשעת התמנותו שמנהג המקום הוא, לומר לפני תקיעת שופר בראש השנה, את מזמור ס"ח בתהילים 7 פעמים במקום מזמור מ"ז הקצר יותר.

עיירת זאבלין ב-1915 בה כיהן בצעירותו רשכבה"ג רבי יצחק אלחנן ספֶּקטוֹר כרב בטרם מלאו לו עשרים (מאת לא ידוע - Karpyza W. Izabelin // Białostocczyzna. Nr. 1 (21), 1991. S. 17., ונחלת הכלל)

כששמע רבי יצחק אלחנן ספקטור על מנהג זה, שלא נהוג בשום מקום, ושום פוסק לא הזכירו, הוא הורה לשנות ולהחזיר למנהג העולם לומר את מזמור מ"ז הקצר יותר למרות שזקני העיר לא הסכימו אתו.

רשכבה"ג מרן הגאון רבי יצחק אלחנן ספֶּקטוֹר זצוק"ל (מאת לא ידוע - Ghetto Fighter's Museum נחלת הכלל)

מסיים הרב דוד מאיר ישראל רוס את המעשה בהאי לישנא: "לימים כאשר כבר כיהן בעיר גדולה חזר לעיר זאבלין וראה אשר נחמצה כולה ל"ע והייתה מהעיירות הראשונות במדינת ליטא אשר סרו מהר מן הדרך.. והגאון רבי יצחק אלחנן תלה הדבר בזה ששינה המנהג וזה החילם לעשות", עכ"ד.

"זאבלין... הייתה מהעיירות הראשונות במדינת ליטא אשר סרו מהר מן הדרך... והגאון רבי יצחק אלחנן תלה הדבר בזה ששינה המנהג וזה החילם לעשות". מתוך קובץ 'עץ חיים' (באבוב) י"ב עמוד 308 (אוצר החכמה)

• • •

[1] עמ' 305

[2] עמוד שכח

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות