פאר הכשרות


ש

עדות מכלי ראשון:

אברך בכולל חזו"א: בתוך חודשים ספורים 'בשורה' הפכה לכשרות המהודרת ביותר

הדים רבים בעולם התורה ובקרב ציבור בני התורה והאברכים לכשרות החדשה "פאר הכשרות" שמעניקה בשלב זה כשרות למותג הבשרים העולה הנקרא "בשורה", הכשרות מונה הרכב מיוחד בראשות הפוסק הליטאי הגאון רבי עמרם פריד, הגאון רבי שמואל יוסף שטיצברג – רב ומו"צ בבית שמש ומח"ס "שערי הברכה" והגאון רבי יחיאל מיכל פרידמן רב דחסידי לעלוב בבני ברק וראש כוללי הוראה (חרדים)

כיכר בשיתוף בשורה | מקודם


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר