רבי ברוך דוב בר לייבאוויץ


היסטוריה ואקטואליה

התלמיד שלמד עם הרב מבריסק - עד שחש חלישות

הגאון רבי ברוך בֶּר ליבוביץ, מגדולי גאוני ראשי הישיבות הליטאים, מחבר ספר 'ברכת שמואל' היה תלמיד מובהק למרנא הגר"ח מבריסק. זה מה שסיפר על תקופה זו של לימודיו (חרדים)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

למה 'רבי ברוך בער' לא מונה לישיבת טלז?

רבי ברוך דוב בֶּר לייבאוויץ, בעל ה'ברכת שמואל' היה מגאוני ליטא; עד כה היתה ידועה גרסה אחת לסיבת אי התמנותו לראשות ישיבת טלז; אך כעת, נחשף הסיפור האמיתי (היסטורי)

6
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר