רבי נתן נטע שפירא


בעל ה'מגלה עמוקות'

ליארצייט: "מסרתי נפש בתפילתי עבור כלל ישראל"

היום מציינים עמך בית ישראל את יום פטירתו של הגאון רבי נתן נטע שפירא, שהיה מרבני פולין, ומחשובי המקובלים בתקופתו, ומכונה על שם ספרו 'מגלה עמוקות' // מאמר ליארצייט (יהדות)

ורד שאלתיאל |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר