שריפת בגדים


היסטוריה ואקטואליה

הרמז בשריפת הבגדים: שהצדיק לא היה צריך מלבוש

היו צדיקים מפורסמים שסברו שמנהג שריפת הבגדים היקרים הינו טוב ומעיל לנשמה, ואף הודפסו קונטרסים מיוחדים המצדדים במנהג; מה הרמז בזה ומדוע אין 'בל תשחית'? (ארץ)

ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הראשון לציון שהתנגד לשריפת בגדים יקרים

המנהג להשליך לאש בגדים יקרים בתור קרבן לכבודו של רשב"י, היווה פולמוס שלם בין היתר לאור מצבם הכלכלי הקשה של בני הישוב היהודי בארץ ישראל שנתמכו בתרומות (היסטורי)

5
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

בגדי היוקרה שנשרפו - 'קורבנות' לרשב"י

ה'חתם סופר' התערב בפולמוס בין גדולי ישראל האם צריך להחזיר את עבודת הקורבנות בבית המקדש, אך מסתבר שיש מי שראו בשריפת הבגדים - כקורבנות לכבודו של רשב"י (היסטורי)

5
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

פולמוס שריפת 'בגדים יקרים' לכבוד הצדיק

במאה הי"ט נהגו לשרוף בגדים יקרים לכבודו של הצדיק, אך המנהג הופסק עקב התנגדות חלק מגדולי ישראל לעניין. עדות: האור החיים הקדוש שרף "כמה בגדים יקרים" (היסטורי)

3
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר