kikar.co.il בשיתוף מסילה


לקראת דינר ההוקרה המרכזי:

ראשי 'מסילה' קיבלו את ברכת נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן

הרב שיבח את פעילות הארגון ועיין בחומרי הלימוד להתנהלות כלכלית נבונה המועברים לאברכים צעירים וחתנים:"שתצליחו לסייע בבניית בתים בהם לא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה" (כלכלה, שיווקי)

kikar.co.il בשיתוף מסילה | מקודם

לחץ חברתי

הראשל"צ: "אין מקור בהלכה להוצאות גדולות על שמחות"

הראשל"צ הביע את רצונו שיפורסם קול קורא על ההוצאות המותרות: "כשאני הייתי בחור ונכנסתי לעול תורה ביום הבר מצוה שלי, אבא זצ"ל הוציא כמה עוגיות בבית כנסת ובזה הסתיים טקס הבר מצוה"(צרכנות נבונה, שיווקי)

2
| kikar.co.il בשיתוף מסילה | מקודם

"לעזור לבני תורה"

ראשי מסילה התברכו במעונו של הרב אזרחי

הנהלת מסילה הציגה בפני ראש הישיבה את פעילות הארגון לשיפור מצבם הכלכלי של האברכים וזכו לברכתו הנלהבת. ראשי מסילה גילו את אוזנו של ראש הישיבה אודות מקרים בהם ניצלו אברכים בזכות התנהלות כלכלית נבונה הודות להדרכת מסילה (חרדים)

kikar.co.il בשיתוף מסילה | מקודם

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר