kikar.co.il בשיתוף רינה של תורה


ש

ט"ו באב

אלפים זעקו לישועה במעמד התפילה המסוגל שע"י "רינה של תורה" בעמוקה

בשעת חצות הלילה של יום המסוגל לזיווגים ט"ו באב, נערך בציון רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה מעמד התפילה בהשתתפות אלפי ישראל שהגיעו מכל חלקי הארץ. המעמד התקיים לאחר סדר לימוד מיוחד של שעות רצופות בתענית דיבור על ידי מאות לומדי "רינה של תורה" (חרדים, שיווקי)

5
| kikar.co.il בשיתוף רינה של תורה | מקודם

ש

לקראת ט"ו באב

צפו בתיעוד: הגר"י אדלשטיין זצ"ל למען מעוכבי זיווג

בתיעוד מיוחד שנחשף לראשונה נראים הרב יעקב אדלשטיין והרב שמואל יעקב בורנשטיין זצוק"ל נערכים לתפילות עבור מעוכבי זיווג לקראת מעמד התפילה המסוגל. צפו (חרדים, שיווקי)

8
| kikar.co.il בשיתוף רינה של תורה | מקודם

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר