תיעוד נרחב

הראב"ד הספיד את המשגיח: "עיתון מטמא"

הגאון רבי משה שטרנבוך, הגיע לישיבת מיר - בימי החנוכה להספיד את ידיד נעוריו, המשגיח, הגר"א חדש, בדבריו עורר על עניין התפילה לאברכים וכן על קריאת עיתונים • צפו (חרדי)

חנני ברייטקופף | כיכר השבת |

ראב"ד העדה החרדית, הגאון רבי משה שטרנבוך, הגיע לישיבת מיר כדי להספיד את ידיד נעוריו, המשגיח הגאון רבי אהרן חדש זצ"ל, וחיזק את בני ואברכי הישיבה לרגל ימי החנוכה.

מאות בחורי ישיבת מיר בראשות ראשי הישיבה ורבניה, התקבצו בערב חנוכה בהיכל המרכזי של ישיבת מיר לשמוע את משאו של הגר"מ שטרנבוך, אשר שודר באמצעות רמקולים - להמונים שגדשו את המקום.

בדבריו האריך הפוסק הנודע, לחזק את בני הישיבה על לימוד התורה מתוך יראת שמים, ועמד על פעולותיו של משגיח ישיבת מיר זצ"ל לעודד את בני הישיבה בעבודת התפילה. כמו כן, עורר על מעלת ימי החנוכה וחיזק את בני הישיבה והאברכים לדבוק בדרכיו של המשגיח זצ"ל.

בתחילת דבריו התייחס הגר"מ שטרנבוך למעלתה של ישיבת מיר: "זכתה ישיבת מיר בזמנינו להיות דוגמא בתורה, אמנם מאחר שהתורה והתפילה קשורים יחד, יש להתעורר ביותר גם להתפלל בישיבה כרצון המשגיח זצ"ל שישיבת מיר לא תהא רק דוגמא בתורה אלא גם דוגמא בתפילה.

בדבריו הוסיף: "עניין גדול הוא שגם האברכים ישתדלו להתפלל בכולל או בישיבה, וראוי לייסד בישיבת מיר חבורה שיקפידו על התפילה בישיבה, וכדעת גדולי הדור הקודם שהקפידו על זה, ועי"ז יתעוררו בכל מקום לחיזוק התפילה, והדבר יעשה רושם גם בשמים וגם בארץ".

בהמשך דבריו קרא לבני הישיבה להתחזק לאחר הסתלקות המשגיח בהמשך מורשתו שהנחיל לבני הישיבה לחבר ולשלב בין "תורה ליראת שמים".

"עיקר תפקיד בני הישיבה בעת הזאת, הוא להמשיך את דרכו של המשגיח שהשאיר לבני הישיבה, והיינו לכרוך תורה ויראת שמים יחד, שאין לך אחד שגדול בתורה ואינו גדול ביראת שמים. זהו מורשתו של רבי אהרן זצ"ל לבני הישיבה, וזה צריך לשמור שיישאר לנצח בישיבה".

לאחר מכן, עבר לדבר על נושאי השקפה: "קוראים עיתון זה מטמא במחשבות של טבע. חנוכה הוא הזמן לגרש מחשבות של טבע ולזכור שאין טבע בעולם כלל. ידועה קושיית הבית יוסף מדוע עושים שמונה ימים חנוכה, והרי הנס נצרך רק לשבעה ימים אבל היום הראשון היה יכול לדלוק על פי הטבע".

"ונראה ליישב בפשיטות, שגם הטבע הוא נס, ואם היו עושים רק שבעה ימים חנוכה, היה משמע שהטבע אינו נס אלא מנהגו של עולם, וזהו נגד כל יסוד האמונה".

לאחר ההספד שוחח ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך עם ראש ישיבת מיר וחבר מועצג"ת הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, וכפל את בקשתו לחזק את בני הישיבה בעבודת התפילה.

בדבריו אמר הגר"מ לראש הישיבה: "שמעתתא בעי צילותא". "צילותא" הוא מלשון תפילה בארמית, ולרמז שבלא תפילה אי אפשר לזכות לקנות את השמעתתא – סוגיית הגמ'. ראש הישיבה הגרא"י פינקל השיב ואמר: "בוודאי, זה בלא זה אי אפשר".

יצוין, כי בישיבת מיר אכן ישנה הסעה מיוחדת לאברכים לפני תפילת שחרית, בכדי לחזק את האברכים להתפלל בישיבה כדרכו של משגיח ישיבת מיר זצ"ל.

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות