אחר פטירת מרן זצוק"ל

איך ייתכן ששוב הלך בפתאומיות שר גדול בתורה? // ורד שאלתיאל

הלב ממאן להאמין, והדמעות יורדות, איך איבדנו את גדול הדור. למי שהכיר את ראש הישיבה, ולמי שלא - ראה בכל תמונה את דמותו האבהית והחייכנית שממיסה כל צער וכאב, נותנת עידוד ונחמה, דמות קודש קודשים שראוי להערצה, והשכל והלב ממאנים לקלוט | הספד (טור דעה)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל (צילום: אהרון קרון, פלאש 90)

מרן ראש הישיבה זצוק"ל

מלך ביופיו - גאון עצום בתורה ואב רחמן

איך יתכן ששוב הלך בפתאומיות שר גדול בתורה, רבינו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אידלשטיין זצוק"ל, הלב ממאן להאמין, והדמעות יורדות...

"כל הבוכה על אדם כשר - מוחלין לו כל עוונותיו בשביל כבוד שעשה" (שבת, קה ע"ב) דמעות שמורידים על פטירת אדם כשר:

"הקב"ה סופרן - ומניחן בבית גנזיו, שנאמר: נודי ספרתה עתה שימה דמעתי בנודך, הלא בספרתך" (ילקו"ש על תהלים, רמז נ"ו).

אור אלוקי – הארת תורתו

למי שהכיר את ראש הישיבה, ולמי שלא - ראה בכל תמונה את דמותו האבהית והחייכנית שממיסה כל צער וכאב, נותנת עידוד ונחמה, דמות קודש קודשים שראוי להערצה, והשכל והלב ממאנים לקלוט.

הנהגותיו בקודש ומשנתו החינוכית - שברו גם מוסכמות, כי התורה היתה חקוקה בעצמותו, האירה בו אור אלוקי, שהבין גם את נפשם של צעירי הצאן, שאמנם רחוקים ממנו שנות דור, אך הבין לנפשם ודיבר אליהם ועליהם באהבה וברגישות גדולה, עודד וחיזק, הכיל ותמך.

מי שחושב שהבין וידע, - יגלה שהנסתר מרובה על הגלוי, כי כל הנהגותיו היו בסתר ובהצנע, והכל באצילות נפלאה כראוי למנהיג הדור.

"הלא כל דברי באש נאום ה'" – ומי היה מאמין שהאש של ראש הישיבה מלטפת, מרחמת וחומלת? מרפא כל נפש?

סוד תורתו האיר את נשמתו, והביאה אותו למציאות גבוהה במרומי מרומים, הוא חי בעולם שאין בו גבולות ומגבלות, כבר סופרו ועוד יסופרו סיפורים. הוא הוכיח שאור התורה מאיר את נשמת האדם, ויכול למלא אותו באור אלוקי מלאה בחסד וברחמים, כי אור התורה האיר את נשמתו שהגיעה עד גנזי מרומים.

ראש הישיבה הוריד את הרחמים העליונים, לכל מי שרק הכיר, והאהיב את התורה הקדושה על קרובים ורחוקים, וכך הצליח לחולל מהפכה שתותיר את חותמה לעולמים.

ועל כבודו הקפיד? כלל וכלל לא!

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל כיהן כמנהיג הדור וכראש הישיבה עשרות שנים, ולכן, אולי כאן המקום להזכיר את דברי ה'אור החיים' הקדוש על הפרשה, בנושא כבוד תלמידי חכמים.

לקדש שם שמים – רק כבוד ה' ותורתו

מסופר בפרשה על אהרן הכהן ומרים שדיברו על משה רבינו ומרים נענשה, ובתוך הדברים נאמר על משה רבינו: "והאיש משה ענו מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה" האם יש קשר בין הדברים?

האור החיים הקדוש מביא מכאן ראיה:

שמשה רבנו לא הקפיד על כבודו - מכיון שהיה עניו מכל האדם.

אבל, מדברי אהרן נשמע כי אולי משה רבינו כן הקפיד, כי אמר:

"בי אדני, אל נא תשת..." – אהרן הכהן חשב שמשה רבינו צריך למחול, ונגע הצרעת יסור, על כן, אמר זאת.

אבל, האור החיים הקדוש מוסיף, שגם אם משה רבינו היה מקפיד על הדברים, לאחר שהעונש כבר הגיע - יכופר העוון, ולכן:

"אל נא תשת עלינו חטאת". אבל, לא זאת האמת...

"והאיש משה עניו" – ולא מקפיד

אומר ה"אור החיים" הקדוש, שזאת הסיבה שהכתוב התחכם, ונכתב בסמיכות: "והאיש משה עניו מאוד" - כי משה רבינו לא הקפיד על הדבר...

וכך, נשללים דברי אהרן הכהן. אם כן, מדוע נענשו? יש לעונש שתי סיבות:

הראשונה: יש לדון במשה משפט מלך, כמו שכתוב:

"ויהי בישורון מלך", ומלך שמחל על כבודו - אין כבודו מחול (קידושין לב). ואולי, זאת כוונת ה' יתברך כששאל אותם:

"מדוע לא יראתם לדבר בעבדי" - כי לה' המלוכה, ועבד מלך - מלך! (שבועות מ"ז).

הסיבה השניה: משה רבינו לא הקפיד, אבל, הקב"ה הקפיד על שחשדו במשה רבינו...

ומביא ה"אור החיים" הקדוש הוכחה, ואומר, שאם משה רבינו היה מקפיד:

"היו נענשים באופן אחר כפול ומכופל...", והבן!

הפרשה מלמדת שהקב"ה מקפיד על כבוד תלמידי חכמים:

ואף אם אין הם מקפידים על כבודם, עבדי המלך – מלך.

אין כדוגמתו – בכל!

איך הספיד אתמול ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי בבכי תמרורים?

"מי עוד יכול להתאים את עצמו לשרשרת הזאת...? היה גאון בתורה שאין כדוגמתו, היה צדיק ותמים שאין דוגמתו, היה מנהיג גדול ונורא שאין דוגמתו", מנהיג הדור שבוער ביראת שמים, דמות למופת שאין כדוגמתו", עבדי המלך – מלך.

לע"נ מרן רבינו ירחמיאל גרשון זצוק"ל ב"ר צבי יהודה אדלשטיין זצוק"ל, יהי רצון שזכותו תגן על כל עם ישראל, שיעמוד לפני כיסא הכבוד וימליץ טוב בעדנו, ותתגלה במהרה מלכות ה', ומשיח צדקנו, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות