אאא

ההכנות בפלג הירושלמי לקראת הכינוס בארנה: חברי הוועדה המכינה של המעמד "אז נדברו" נכנסו אמש (ראשון) למעונו של הגאון רבי שמואל אוירבך לשמיעת דברי חיזוק והדרכה לקראת המעמד שייערך ביום ראשון כ"ד באדר באולם "הארנה" בשכונת מלחה בירושלים.

הגר"ש אוירבך האזין לדיווחי נציגי הוועדה המארגנת אודות התקדמות ההכנות לקראת המעמד והאציל מברכותיו כי "יהי רצון שנזכה כולנו שיתרבה כבוד שמים, שהציבור יזכה לקדש שם שמים ויהיה לתועלת גדולה".

במשך שעה ארוכה האזינו חברי הוועדה המכינה לדבריו של הגר"ש שעמד על מצבו הקשה של עולם התורה בתקופה זו ועל חובת השעה להתכנס כאיש אחד בלב אחד לחזק בדקי הבית ולמען ביצור חומות התורה והיהדות.

הגר"ש אוירבך הוסיף ואמר, כי קשה לבטא ולהגדיר במילים את גודל הצורך החיוני להיוועד ברוב עם בתקופה זו שבה אנו חיים. "זה לא רק שהרבה גופי תורה תלויים בדבר זה, אלא כאן אלו גופי התורה בעצמה".

כאשר שאלו חברי הוועדה המארגנת במה צריך להתמקד בהסברה לקראת הכינוס ובמהלכו, אמר הרב אוירבך בכאב: "אם עדיין צריך להסביר, זה כבר לא טוב... אנו עומדים מול דברים נוראים. זה כבר לא מצב של חששות בלבד, שחוששים ממה שזה יגרום וזה יגרום, הם כבר הגיעו ח"ו לסוף, הגיעו לתורה בעצמה".

"כבר עכשיו מרגישים שיש הרבה צרות", הוסיף הגר"ש, "בהרבה מקומות הצעירים כבר מתחילים לדבר לעצמם 'אולי לא כולם צריכים ללמוד', מדברים על הצבא. לא כדאי אפילו לחזור ולהגיד את זה, בעצם היה צריך שלא לשמוע ולא לחזור על משפטים כאלו, כאילו לא יודעים שזה נהיה 'נושא'. המצב נורא ואיום. קשה לדבר על זה הרבה, כי אז זה מקרר גם אותנו. גם אברכים הולכים לכל מיני לימודים וגם זה נפרץ מאוד, זה אסון, אסון לכלל ישראל".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"אז עכשיו זה ממש 'ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת' או שס וחלילה... על דרך מה שאמר מרן החזו"א בענין הבחירות שהרבה גופי תורה תלויים בהן, יש לדעת שכאן מדובר בגופי התורה בעצמם, ולא רק שתלויים בו", אמר הגר"ש.

הגר"ש נשאל האם הכינוס מיועד גם לבחורים והשיב: "בוודאי, גם לבחורים זה נוגע למעשה".

בהמשך אמר כי מן הראוי שמגידי שיעורים קבועים יסדירו את זמני השיעורים, כדי שיוכלו להגיע לכינוס. כמו כן נשאל לגבי ראשי ישיבות ומוסדות שבתקופה זו נוסעים לגייס כסף בחו"ל, והשיב: "אני לא בא לקבוע לאחרים, אבל הקב"ה אומר 'לי הכסף ולי הזהב'. וכמו שאמרתי שזה קיום התורה בעצמה, זה להחזיק את התורה בעצמה, ובזכות שיתרבה על ידם כבוד שמים, גם יגיע הכסף ממקור הכסף".

"צריכים לדעת, שכאשר באים בשם ד', אינני יודע אם אפשר להגיד כן, אבל אז זה בגדר 'כמים הפנים אל הפנים', שהקב"ה 'כשם שבא לראות כך בא ליראות'. יה"ר שיתקדש ויתרבה שם שמים. ויהי נועם ד' עליכם, בכל המובנים, וגם בדרכי ההסברה, שאנשים יבינו ויתקיים בכולם 'ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל'", סיים הרב אוירבך את דבריו.