אאא

סערת לימודי התואר השני בסמינרים למורות: לאור העובדה ששנת הלימודים נמצאת בפתח הוצרך הרב וולף מנהל הסמינר למורות בבני ברק לקבל הכרעה האם לאשר את פתיחת המסלולים ללימודי תואר שני אקוויולנטי (וכן להורות למורות הסמינר ללמוד לכך) שאושרו על-ידי מועצת גדולי התורה החסידית ומנגד לא נענו בתגובה ברורה על ידי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.

לפני כחודש, שיגר הרב זאב וולף, מנהל הסמינר בבני ברק, מכתב בכתב ידו למורות הסמינר, מכתב שמתפרסם בזאת לראשונה, בו הוא מביא בפניהן לראשונה את דעתו של מרן הרב שטיינמן בעניין.

וכך הוא כותב במכתבו: "בהיותינו סמוכים על אוהלו של מורנו הרב אברהם וולף זצ"ל, אבינו הרוחני, שדיבר וכתב על גבורת המיעוט, נמשיך בס"ד בדרך זו.

"דרכם של חידושים לעורר התלהבות ולסחוף לקחת בהם חלק. כאשר ישבו אצל מרן הרב שטיינמן שליט"א, הביע הסתייגות מהלימוד הרב של נשים.

"בכל השלבים מתחילה ועד סוף לא ענה תשובה החלטית, לא חיובית ולא שלילית ללימודי דרגה 2 (m.a אקוויולנטי).

"בפגישה נפרדת רצינו לברר איך צריך הסמינר לנהוג בעניין. שאלנו אם יהיה לרצון לפניו שלא נפתח קורסים לדרגה 2. השיב: מסתבר. אך הוסיף שזו תשובה לבינתיים.

"לפיכך, כל המורות המלמדות בסמינר, לא תיסחפנה באווירת ההתלהבות ולא תלמדנה לדרגת שכר זו בכל צורה שהיא.

"וכל זמן שישראל נמלכין בזקניהם אינם ניזוקין", מסיים הרב וולף את מכתבו.

יצויין כאמור כי ההוראה הינה לעת עתה ואינה מחייבת לגבי ההמשך אז ייתכן שתינתן הוראה ברורה ומחייבת יותר לאסור או להתיר.

 (צילום: שוקי לרר)
המכתב שנשלח למורות