אאא

מבין שלושים וחמישה חיילים שנרשמו לקורס ההכשרה של גלי צה"ל - שישה חיילים הם חובשי כיפה. כך פורסם הצהריים (שלישי) בוואלה ברנז'ה. מדובר במספר שיא של חובשי כיפות בקורס לאורך השנים. 

בסך הכל, את הקורס החלו שלושים וחמישה חיילים, כאשר במהלך הקורס ייקבע באלו תפקידים בתחנה הצבאית הם ישובצו - עורכים, עורכי מוזקליים, כתבים, מפיקים וקריינים.

 מבין 6 החיילים הדתיים שהצטרפו לקורס - שניים חרדים, ושלושה במסלול ישיבות ההסדר. לצד הגידול במספר החיילים הדתיים בקורס, נמצאים בו גם חיילת ערבייה וחייל דרוזי.