אאא

הגר"ש אוירבך הכתיר בהלווית הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל את חתנו הגר"מ שמידע לממשיכו בראשות ישיבת גרודנא. הרב שמידע הקריא את צוואתו של הרב קרלנשטיין.

חתנו, הגר"מ שמידע שיעמוד בראשות הישיבה וכיהן עשרים שנה כר"מ בישיבה, למד בישיבת איתרי ולאחר נישואיו עבר להתגורר בקרית ישיבת גרודנא כשהוא סמוך על שולחן חמיו ומקבל ממנו את דרכי הלימוד וההשקפה. הרב שמידע הינו מגדולי הדיינים באשדוד.

במהלך השנים, טיפח הרב קרלנשטיין את חתנו אותו ייעד ליורש. כך לדוגמה, בזמני חולשה שיגר את התלמידים להציע את קושיותיהם ולבטיהם בפניו כשהוא מתבטא כי ניתן לסמוך עליו בכל דבר ועניין. מאז מחלתו של הרב קרלנשטיין, קיבל הרב שמידע סמכויות נוספות.

לגרד"צ קרלנשטיין חתן נוסף, הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר, שמשמש כראש ישיבת כנסת יחזקאל באלעד ("אטינגר"), חתן נוסף שמשמש כר"מ בישיבת גרודנא הינו הגאון רבי אהוד אייזנטל.