אאא

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (ב') כצפוי להשאיר את הריבית במשק חודש נוסף ללא שינוי, בנקודת השפל של 0.1% שאליה היא הורדה לפני תשעה חודשים. החלטת הוועדה הושפעה הפעם משלוש התפתחויות עיקריות שנרשמו בשבועיים האחרונים בארץ ובעולם, שמצביעות כולן על כך שאין כעת צורך בהפחתת ריבית נוספת.

בתחום האינפלציה, נרשמה בחודש שעבר עלייה קלה של 0.1% במדד, לאחר שני מדדים שליליים שנרשמו בחודשיים הקודמים. בימים שלאחר פרסום מדד אוקטובר נרשמה עלייה קלה גם באינפלציה הצפויה במשק ב- 12 החודשים הבאים והיא מסתכמת כעת ב- 0.7%. הפחתת הריבית עשויה לתרום לדחיפת האינפלציה בחזרה אל תחום היעד השנתי שקבעה הממשלה (1%-3%), אולם הנתונים האחרונים מראים כאמור שכעת אין בה צורך.

בתחום הפעילות הריאלית, פרסמה לאחרונה הלמ"ס כי אחרי הצמיחה האפסית של 0.2% שנרשמה ברבעון השני של

השנה, חזר המשק הישראלי לרמת פעילות סבירה, וברבעון השלישי נרשמה בו כבר צמיחה בשיעור שנתי של 2.5%. אתמול פרסם בנק ישראל נתון מעודד נוסף, ומעודכן יותר: המדד המשולב למצב המשק עלה באוקטובר ב- 0.3%, לאחר העלייה המתונה של 0.1% שנרשמה בו בחודש הקודם.

לפני שבועיים התפרסם בארצות הברית דו"ח תעסוקה חזק במיוחד, ובעקבותיו מעריכים כעת המומחים לעניין כי קיימת סבירות של 70% לכך שהריבית על הדולר תתחיל לעלות כבר בחודש הבא. העלאה אפשרית של הריבית על הדולר מקטינה את הסיכוי להפחתת הריבית על השקל, כדי לא ליצור פער גדול מדי בין הריביות בארץ ובארצות הברית.

בנוסף למכלול התפתחויות אלה, בבנק ישראל ממשיכים לחשוש מההשפעה שעלולה להיות להפחתת ריבית נוספתעל מחירי הדירות. בשבוע שעבר דווחה אומנם הלמ"ס כי מחירי הדירות ירדו בספטמבר בשיעור קל של 0.1%, אולם למרות ירידה זו מחירי הדירות כעת גבוהים עדיין ב- 6.6% ממחיריהן הממוצעים בתקופה המקבילה בשנה שעברה.