אאא

לאחר יומיים - עובדי התברואה בירושלים חוזרים לעבוד: יומיים לאחר שראש עיריית ירושלים ניר ברקת פיטר 170 עובדי ניקיון באגף התברואה לאחר סכסוך עם משרד האוצר, הודיעה עיריית ירושלים כי יחד עם משרד האוצר הגיעה העירייה להסכם על העברת כ-17 מיליוני שקלים לעירייה למימון העסקת עובדי הניקיון שפוטרו לשנה נוספת.

לדברי העירייה, בעקבות משא ומתן אינטנסיבי שנוהל בימים האחרונים בין משרד האוצר לעיריית ירושלים בהתערבותו של יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן הוסכם כי משרד האוצר יעביר לעיריית ירושלים באופן מיידי 17 מיליוני שקלים  להמשך העסקת עובדי הניקיון שפוטרו לשנה נוספת, מה שיאפשר את חזרתם המידית לעבודה.

בנוסף, הוסכם על העברת כ-20 מיליוני שקלים לטובת המשך תגבור האבטחה במוסדות החינוך. עוד הסכימו האוצר והעירייה על כניסה למשא ומתן במטרה לדון בסיוע הממשלתי שיינתן לירושלים.

למרות ההסכם, בעירייה מאיימים כי הסכומים שאושרו הנם רק חלק קטן מצרכי העיר ירושלים וללא העברה של התקציבים הנדרשים, יימשך המשבר ולא יהיה מנוס מהמשך הקיצוצים הכואבים בכל פעולות העירייה וחברות הבת ובתקציבי החינוך, התרבות, הרווחה ותחזוקת העיר שישפיעו על כל תחומי החיים.

עמדת האוצר מחייבת קיצוץ של מאות מיליוני שקלים בתקציב עיריית ירושלים, דבר שמחייב את העירייה להיערך בהתאם בכדי להגיש תקציב מאוזן. 

ראש העיר הודה ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על התערבותו במשבר ועל נכונותו להמשיך וללוות את התהליך למען חיזוק ירושלים.