אאא

בסוף השבוע ביקר האדמו"ר מרחמסטריווקא במשרדי קופת הצדקה של רמת בית שמש ב'.

האדמו"ר התעניין בפעילויות העזרה החסד והסיוע לכלל ולפרט ובירך את העוסקים במלאכה שלא יצטרכו לה שכן יתמעטו הנזקקים.

לסיום בירך בבני חיי ומזוני את כל התורמים והניף את ידיו על מטבעות הכסף כשהוא מעתיר בעד גבאי הצדקה שיזכו לשפע ברכה והצלחה.