אאא

לקראת חג הפורים, רשות האוכלוסין בישראל בדקה כמה אנשים בישראל נקראים בשמות הקשורים לחג.

נתון מפתיע בבדיקה העלה כי בישראל יש אדם אחד בשם "המן", אישה אחת בשם "ושתי" ו-91 אנשים בשם "פורים".

לעומת זאת, 22,797 הורים קראו לילדיהם בשם מרדכי ו-49,907 הורים העניקו לבתם את השם אסתר.

בניגוד ל"המן" ו"ושתי", בישראל לא היה מי שיקרא לילדיו בשמות אחרים מהמגילה כמו "זרש", "אחשורוש", "ממוכן", "חרבונא", "שעשגז", "מהומן", "בגתן" ו"תרש".