אאא

הנחיות ועד הישיבות שהתקבלו אמש (שלישי) באסיפת ראשי הישיבות חברי 'הוועד' במעונו של הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', ושנחשפו לראשונה ב"כיכר השבת" בנוגע להסדרים על חוק הגיוס, פורסמו הבוקר ביומונים החרדים.

במרכז ההנחיות של 'ועד הישיבות' לראשי הישיבות החרדיות - ההקפדה על כך שבעניין חוק הגיוס הכל יימשך כפי שהיה ללא כל שינוי וכן קריאה לראשי הישיבות להקפיד שלא לחתום על מתן דיחוי (מגיוס) לאלו שאינם זכאים למעמד תורתו אומנותו "והמיקל בזה הינו בגדר חב לאחריני באופן חמור ביותר", כלשונם.

בתגובה יוצא הבוקר בטאון "הפלג הירושלמי", עיתון "הפלס", במתקפה מרומזת על ההחלטות תוך שהוא מעלה חשש כי יבואו להקל במעמדם של בני הישיבות.

העיתון שלא מתייחס באופן ישיר לכינוס, כותב כנגד דוח ועדת המנכ"לים בנושא גיוס החרדים שאמור להגיע לאישור הממשלה אולם בין השיתין ניתן למצוא ביקורת מרומזת עבה נגד ההנחיות של ראשי הישיבות שניתנו בכינוס אמש.

"אמנם בכל השנים נדרשה הקפדה מסוימת של משרדי הישיבות בענין מתן אישורי הדיחוי, כך שיימסרו רק לתלמידים הלומדים בישיבה ואינם עוסקים לפרנסתם, והדבר נעשה באופן שיגרתי ומינימליסטי ככל דרישה פורמאלית למניעת ניצול לרעה של האישורים", כותב 'הפלס'.

מכתבו המפורסם של מרן הרב שך זצ
מכתבו המפורסם של מרן הרב שך זצ"ל

ביטאון 'הפלג' מוסיף וכותב כי "רק עיוור או מי שמנסה להטעות את עצמו ביודעין, יטען כיום כי הפיקוח העכשווי על אישורי הדיחוי מהווה המשך טבעי ותמים של הנוהל שנהג כל השנים. הסעיפים בחוק הגיוס והחלטות הצוות הבין משרדי מוכיחים בעליל כי עתה מבקש השלטון להלך אימים על ראשי הישיבות להקפיד הקפדה יתירה ובכל התוקף שלא לחתום על מתן דיחוי בשום פנים לאלו שאינם זכאים למעמד 'תורתו אומנותו', כאמצעי מעשי שישמש בפועל כחלק מהמנגנון המחריד של ציד הנפשות".

בתגובה אומרים הבוקר מקורבי ראשי הישיבות כי מדובר בהטעיה מכוונת. לדבריהם, "אין כל שינוי ממה שנקבע בעבר על ידי גדולי ישראל. חברי הוועד בסך הכל ציינו שלא יביאו לתת אישורים לסתם פוחזים וריקים".

המקורבים מזכירים כי כבר מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל במכתבו הידוע מראש חודש חשוון שנת תש"מ קבע כי יש להקפיד הקפדה יתירה להעניק אישור תורתו אומנותו אך ורק לתלמידים הלומדים תורה ולא לאלו "שאין עטרה זו הולמתם".