אאא

סקר שערך מכון גיאוקרטוגרפיה עבור המכללה האקדמית בר"ג מעלה תוצאות מפתיעות למדי: רוב הציבור בישראל (60%) מעדיף לקבל טיפול או יעוץ מרופא נחמד וקשוב אף כשהוא לא מומחה בתחום הרלוונטי, על פני רופא מומחה אך מוכר כטיפוס לא נחמד במיוחד. שאר הנשאלים - 36% אמרו כי הם יעדיפו את המומחה "הלא-נחמד", ועוד 4% ענו שאין להם העדפה.

כשצוללים לפילוח האיפיון של הנשאלים מגלים דברים מעניינים: בקרב בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע, שיעור המעדיפים "רופא נחמד" יורד קצת - ל-55% - ובקרב אקדמאים הוא יורד עוד, ל-54%. כנראה שאנשים משכילים סבורים כי הם בעצמם יוכלו לגשר על הפער ההסברתי והשירותי של הרופא "הלא-נחמד", העיקר שהם בטוחים כי הוא מקצועי לעילא ולעילא.

כמו כן, צעירים - עד גיל 54 - מעדיפים חד-משמעית רופא נחמד (61%-62%), ולבני 55 ומעלה פחות נוגע עניין הנחמדות (54%).

גם להיבט המגדרי יש השלכה על שאלה זו: 61% מהנשים בוחרות ברופא הנחמד על פני המוביל, לעומת 58% מהגברים.