אאא

במענה לפניית משפחתו של הנער הערבי מוחמד אבו חדיר להרוס את ביתם של המחבלים היהודים יוסף בן דוד ושני קטינים נוספים שרצחו אותו לפני כשנתיים, מבחין משרד הביטחון באופן ברור בין פיגועים שמבצעים יהודים בערבים לבין פיגועים שמבצעים ערבים ביהודים, מה ששולל לחלוטין הריסת בתים של מחבלים יהודים. עו"ד אחז בן ארי, היועץ המשפטי של מערכת הביטחון, מצטט במכתבו למשפחה, את החלטת בג”ץ בה נכתב שרצח אבו ח'דיר הוא "מקרה חריג שבחריגים. השוני עולה על כל דמיון. הפער הוא עצום. באיכות הפיגועים, בכמות ובעיקר ביחס הסביבה: גינוי תקיף מקיר לקיר במגזר היהודי, מה שאין כן בצד שכנגד”.

כזכור, לאחר הרשעתו של האופטיקאי מירושלים יוסף בן דוד ברצח האכזרי, קראה משפחת אבו חדיר לשר הביטחון לפעול כלפי בתיהם של רוצחי בנה באותה דרך שננקטת כלפי בתי מחבלים ממוצא ערבי: "כבוד השר מתבקש לראות במעשה שננקט נגד מרשי", כתב אז עורך דינה של המשפחה, "כזה שנכנס לגדר ‘מעשה טרור’, כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור ובחוק האזרחות, באשר תוצאתו הייתה קיפוד חיי אדם ורציחתו לאחר שהועמד בסכנת מוות, עונה ונשרף למוות, בעודו בחיים".

תשובתו השלילית של משרד הביטחון לבקשת המשפחה, נוסחה כך: "בבוא המפקד הצבאי לשקול את הפעלת סמכותו, עליו לבחון את האפקט ההרתעתי שתיצור ההריסה כלפי מפגעים פוטנציאליים. בהתחשב בהיקף התופעה של ביצוע פשעי איבה חמורים במגזר היהודי, הצורך בהפעלת סמכות זאת אינו מתעורר".

עורך הדין של משפחת אבו חדיר מסר בשמם, כי "בניגוד גמור לנטען על ידי שר הביטחון, אנו סבורים כי בעת הזאת, ועם התגברות מעשה הטרור מצדם של גורמים שונים בציבור היהודי, כמו בעניין דוואבשה, שריפת בית הספר הדו־לשוני ואפילו מקרה אלאור אזריה, מצביעים כי הרצח של אבו ח'דיר אינו כבר מקרה חריג שבחריגים ודווקא הריסת בית המרצחים כן תביא לאפקט הרתעתי, כדי שיראו וייראו". המשפחה, כצפוי, שוקלת לפנות בענין לבג”ץ.