אאא

אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, הנחה לאחרונה לפתוח בחקירה פלילית בנוגע למקרה שהובא בפניו, בו פסק בית הדין הרבני כי אדם חייב לתת לאשתו גט. הדיינים קבעו, כי בנסיבות העיגון החמורות אף ניתן לכפות על הבעל את נתינת הגט.

באותו הנידון, סבר בית הדין הרבני כי אביו של הבעל הוא הגורם הדומיננטי מאחורי הסירוב למתן הגט, והחליט לעכב את יציאת האב מן הארץ ולהורות על מאסרו מכוח פקודת ביזיון בית המשפט. כנגד החלטות בית הדין הרבני עתר האב לבג"צ, עתירה שעוד לא התקבלה אודותיה ההחלטה בעליון.

בעקבות הממצאים שעלו מההליך בבית הדין הרבני, פנה מנהל בתי הדין הרבניים אל היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, בבקשה כי תיפתח חקירה פלילית כנגד האב, בחשד לשידול בנו להפר הוראה חוקית לתת גט, וכן כנגד הבעל עצמו ועוד כמה מעורבים.

כעת, במענה לפניית מנהל בתי הדין הרבניים, מבהיר היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו העקרונית, ולפיה קיים אינטרס ציבורי משמעותי במתן כלים להתמודדות עם מצוקתן הגדולה של עגונות, ועם הפגיעה הקשה בחירותן ובכבודן. העמדה, שאומצה גם על ידי פרקליט המדינה שי ניצן, קובעת, כי בנסיבות מסוימות יש מקום לבחון גם הפעלת כלים פליליים לשם החירות הרצויה.

בהתאם לעמדה זאת, הנחה היועץ המשפטי לממשלה לפתוח גם בחקירה פלילית בנוגע למקרה האמור, והנחייתו הועברה לטיפול משטרת ישראל.