אאא

תאגיד המיחזור אל"ה, האחראי לעידוד המיחזור של בקבוקי המשקה המשפחתיים (ליטר וחצי), הרחיב את תשתית המיחזוריות , וכיום פרוסות מעל ל-22,000 מיחזוריות בכל רחבי הארץ ובריכוזים החרדיים.

לקראת פתיחת פעילות הקיץ הייחודית לילדי המגזר החרדי התאספו במשרדי תאגיד המיחזור אל"ה, מנהלי מחלקות ואגפים ברשויות ופעילי איכות סביבה חרדיים.

בישיבה שהוקדשה לרב שיח נרחב בין ראשי תאגיד המיחזור לבין נציגי הציבור ומנהלי המחלקות בעיריות השונות עלתה שוב ושוב הנקודה הברורה שמיחזור אינו רק מושג 'ירוק' אלא חובה תורנית בגדר 'בל תשחית' כפי שכבר אמר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט''א רבה של רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה כי "מאחר ויש מערך מסודר למיחזור בקבוקי פלסטיק ריקים המאפשר ליצור מהם מוצרים שימושיים רבים ומגוונים, אין לזרוק בקבוקי פלסטיק ריקים לפח וראוי להשליכם למחזורית".

הגב' נחמה רונן, יו"ר תאגיד המיחזור ציינה כי יש חשיבות לחיבור בין אורח החיים החרדי לבין ערכי המיחזור ובכך שהציבור החרדי פועל בתחום המיחזור לא רק דרך מוסדות החינוך באמצעות מיכלי הפיקדון אלא גם באופן וולונטארי בכל עיר ושכונה. "תנופת המיחזור אליה אנו ערים בקרב הציבור החרדי, מאפשרת לישראל להגיע ולהיות חלק מקבוצת המדינות המובילות בעולם במיחזור" אמרה יו"ר התאגיד.

השתתפו במפגש המיוחד, יוסי יונה מנהל אגף שפ"ע בעיריית ביתר עילית, הגב' אורנה רג'יניאנו מנהלת אגף שכונות בעיריית נתניה, הגב' לאה דוידוב מנהלת אגף איכות הסביבה בעיריית אלעד, מנשה יגן מנהל יחידת המיחזור בעיריית ירושלים' הגב' שוש דולב מנהלת אגף מיחזור והפרדה בעיריית פתח תקווה, מאיר חדד מנהל מחלקת מיחזור בעריית אשדוד, ועוד נציגים ואישי ציבור.

חיים זרביב, מנכ"ל תאגיד המיחזור אל"ה הציג בפני המשתתפים את הגידול העצום באחוזי המיחזור בערים החרדיות הגדולות :עליה במיחזור של 34% במיחזור בקבוקי משקה משפחתיים באמצעות מיחזוריות: "היקף המיחזור בציבור החרדי מתגבר משנה לשנה, ותאגיד אל"ה ימשיך להרחיב את הפעילות בקרב הציבור.".

"הפעילות הייחודית היא פעילות חווייתית למיחזור נושאת פרסים לטובת עידוד הילדים וכלל הקהילה. בשנה שעברה התקבלה פעילות הקיץ "ממחזרים וזוכים" בהיענות רבה בקרב הציבור החרדי ואנחנו שמחים לקיים אותה שוב בקיץ הנוכחי" אמר המנכ"ל.

גב' חגית חושן קורן מנהלת השיווק של תאגיד המיחזור אל"ה הציגה בפני המשתתפים את פעילות החופש הגדול הייחודית לילדי המגזר החרדי כשהשנה הגדלנו משמעותית את מספר הפרסים וכן הוספנו את פרס 'משפחה זוכה' במסגרתו משפחה ששמה יעלה בגורל תזכה בנופש משפחתי בארץ. ל

אחר שהילדים יכתבו את מספר הטלפון שלהם בעזרת טוש בצורה בולטת על הבקבוקים שיזרקו למיחזורית, תיערך בכל שבוע הגרלה על אופניים וספרים. בנוסף, משפחה אחת שתעלה בגורל תזכה בנופש משפחתי.

בסוף תקופת המבצע הייחודי, העיר שתציג את הגידול הגבוה ביותר במיחזור ביחס לתקופה המקבילה אשתקד תזכה בפעילות מיוחדת ואטרקטיבית לילדי העיר במהלך ימי החנוכה.

בשנה שעברה זכתה העיר אלעד בתואר "שיאנית המיחזור" במגזר החרדי כאשר הגדילה את מיחזור בקבוקי הפלסטיק המשפחתיים (ליטר וחצי ומעלה) בכ 95% בתקופת הפעילות לעומת התקופה המקבילה שנה קודם לכן.