אאא

המדינה הגישה היום (שלישי) לבג"ץ את תגובתה לעתירת ח"כ זהבה גלאון נגד ההחלטה לבטל את עבודות התחזוקה והתשתית של רכבת ישראל בשבת וטענה כי העבודות בשבת חוקיות.

"דין העתירה להידחות על הסף, שכן העתירה כולה מתייחסת לעבודות שבוצעו בסוף השבוע שחלף, ומשכך אינה אקטואלית ותיאורטית לחלוטין", נכתב בתשובת המדינה.

עוד הוסיפה המדינה, כי לרכבת ישראל ניתן היתר מיוחד משר העבודה חיים כץ להעסקת עובדים במנוחה השבועית לכלל חודש ספטמבר, וביכולתה של רכבת ישראל להחליט באילו שבתות לנצל את ההיתר, וכיצד, וההיתר הינו בתוקף.

כזכור, אתמול הגישה רכבת ישראל  את תגובתה לעתירה לבג"ץ וטענה כי קיבלה את כל ההיתרים לביצוע העבודות והאשימה את נתניהו כי בעבר הוא היה זה שאישר לה להמשיך ולעבוד בשבת בניגוד למה שתכנן השר אריה דרעי.

"במהלך השבוע שקדם לסוף השבוע האמור, נעשו פניות לרכבת ישראל על ידי ראש הסגל במשרד ראש-הממשלה וכן התקיימו פגישות בהשתתפות מנכ"ל רכבת ישראל, במסגרתן הובהר כי העבודות נשוא היתרי ההעסקה חיוניים לביצוע בסוף השבוע וכי בכוונת רכבת ישראל לבצען כמתוכנן", נכתב בתגובת הרכבת. "דא עקא, ביום שישי האחרון, לאחר שצוותי הרכבת החלו לפעול לביצוען של העבודות החיוניות ובסמוך לכניסת השבת, נמסרה למנכ"ל הרכבת הודעה טלפונית ולפיה הגורמים המוסמכים השעו את תוקפם של היתרי ההעסקה למשך 72 שעות ועל-כן, על רכבת ישראל להפסיק באופן מיידי את ביצוע העבודות החיוניות".

בתגובה נאמר כי "לאור הודעה זו, נאלץ מנכ"ל הרכבת לתת הוראה להפסקת העבודות החיוניות באופן מיידי, תוך שנגרמו, אגב כך, לרכבת ישראל נזקים כבדים, שלא ניתן בעת הזו לאומדם במלואם".

ברכבת טענו כי ההודעה על השעיית תוקף היתרי העבודה נמסרה סמוך לכניסת השבת וזה מה שהוביל לכך שברכבת לא יכלו להרכיב בחזרה חלקי מסילה שפורקו. "כאמור, לעמדתה של רכבת ישראל, העבודות נשוא היתרי ההעסקה הינן חיוניות ואישורן מהווה איזון ראוי ושמירה על הסטטוס קוו שהיה נהוג מקדמת דנא", נכתב. "בנסיבות אלה, פעלה רכבת ישראל כדין בעת ביצוע העבודות".

בתגובתה מציינת הרכבת, כי בשנה שעברה הגישה רכבת ישראל עתירה לבג"ץ נגד המינהלת ושר הכלכלה, שהיה אז ראש הממשלה בנימין נתניהו, בנוגע לשינויים שביקש להנהיג שר הכלכלה דאז, אריה דרעי, בסטטוס קוו שנהג שנים, לפיו ניתנו לרכבת היתרים לעבודה בימי המנוחה השבועית.