אאא

ממחקר שערכה ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) עולה, כי תלמידים ילידי אתיופיה מדווחים על אלימות מצד מורים פי שניים מאשר כלל התלמידים. המחקר שהתפרסם היום (שלישי) הוא הראשון מסוגו בישראל, ואף שנערך לפני כחצי שנה, נמנעו עד כה במשרד החינוך מלפרסם אותו.

עוד חדשות

הנתונים מבוססים על דיווחי תלמידים בשאלוני המיצ"ב של שנת הלימודים תשע"ג, שעליהם השיבו 150,871 תלמידים, מתוכם 5,564 תלמידים מהעדה האתיופית, ובהם 1,817 תלמידים שנולדו באתיופיה.

הממצאים העיקריים שהתפרסמו ב'וואלה' חושפים: 12 אחוז מהתלמידים ילידי אתיופיה בכיתות ז' עד ט' השיבו - "מישהו מהמורים תפס אותי ודחף אותי או הכה אותי בכוונה בבית הספר", זאת לעומת 5 אחוז בלבד מהתלמידים ילידי ישראל בשכבות הללו. "הנתון מפתיע וחריג בשיעורו הגבוה, לנוכח ייחוס האלימות למורים, ועל אחת כמה וכמה אלימות פיזית", כתבו עורכי המחקר המקיף.

נתון עגום נוסף מתייחס ללעג בשל צבע עור או מוצא. תלמידים בני עולים מאתיופיה דיווחו - בשיעורים כפולים מאלו של תלמידים ילידי הארץ - על חשיפה ללעג שכזה לעומת תלמידים להורים ילידי הארץ.

34 אחוזים מהילדים יוצאי אתיופיה בכיתות ה' ו-ו' דיווחו על לעג שספגו בחודש האחרון בגין צבע עור או מוצא - פי שלושה בהשוואה לילידי ישראל, מהם רק 11 אחוזים דיווחו על כך. בקרב תלמיד כיתות ז'-ט' מסרו 31 אחוזים מיוצאי אתיופיה על לעג מסוג זה לעומת 13 אחוזים בלבד מילידי ישראל.