אאא

סרטן היא המחלה הקטלנית ביותר בישראל: כך עולה מדו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המפרסמת את סיבות המוות בישראל. הדו"ח מגלה עוד כי חלה ירידה משמעותית בתמותה מהתקפי לב ושבץ מוחי, אך במקביל שיעור התמותה מסוכרת הוא מהגבוהים בעולם.

הדו"ח השנתי מתייחס לנתוני שנת 2014, אז נפטרו בישראל 42,170 איש, שהם חצי אחוז מאוכלוסיית ישראל. כמחצית מהנפטרים היו גברים. 80% מהנפטרים היו מעל גיל 65, 6% מהנפטרים היו מתחת לגיל 45, ואילו 1.3% מהנפטרים היו תינוקות עד גיל שנה.

עשר סיבות המוות השכיחות ביותר לשנת 2014 גרמו ל-76% מכלל הפטירות באותה שנה. שתי סיבות המוות השכיחות ביותר היו סרטן ומחלות לב, 41% מכלל הפטירות בישראל נגרמו משתי סיבות אלה. במגמה דומה לזאת שנרשמה בשנים האחרונות, גידולים ממאירים הם סיבת מוות השכיחה ביותר, והם גורמים לכרבע מכלל הפטירות.

מחלות כלי דם במוח (אירועים מוחיים) היו גורם המוות השלישי בשכיחותו בקרב נשים והגיעו למקום השביעי בקרב גברים.

סיבות מוות חיצוניות הגיעו למקום הרביעי בקרב הגברים ולמקום השמיני בקרב הנשים. בתאונות דרכים היה השיעור בקרב גברים גבוה פי 3.1 לעומת הנשים ואילו ברצח, היה השיעור בקרב גברים גבוה פי 4.2 מזה שבקרב נשים.

התפלגות סיבות המוות משתנה בהתאם לגיל: בקרב תינוקות עד גיל שנה, סיבות המוות השכיחות ביותר הן סיבות סב-לידתיות (סיבות הקשורות לתהליך ההיריון והלידה ומתייחסות לילוד) (44.4% מכלל הפטירות) ומומים מולדים (32.7%). בקרב פעוטות (בני 4-1 שנים), סיבות המוות השכיחות ביותר הן סיבות חיצוניות (31.7% מכלל הפטירות) ומומים מולדים (21.1%).

בגילאי הילדות (17-5 שנים), סיבות המוות השכיחות ביותר הן סיבות חיצוניות (29.8%) וסרטן (22.4%). בקרב צעירים בני 24-18 מרבית הפטירות נגרמות מסיבות חיצוניות (62.3%). בקבוצת הגיל 44-25 סיבות המוות השכיחות ביותר הן סרטן וסיבות חיצוניות (29.4% ו-27.7%, בהתאמה). בקבוצות הגיל 64-45 ו-84-65, סיבת המוות השכיחה ביותר היא סרטן (43.9% ו-30.9%, בהתאמה), בקבוצת הגיל 85+ סיבת המוות השכיחה ביותר היא מחלות לב (19.7%).

באופן כללי, שיעורי התמותה מסרטן, ממחלת לב איסכמית וממחלות כלי דם במוח בישראל נמוכים יחסית למרבית מדינות ה-OECD.

לעומת זאת, שיעור התמותה מסוכרת בישראל גבוה מאוד יחסית למדינות ה-OECD ורק בטורקיה ובמקסיקו השיעור גבוה יותר. גם שיעור התמותה ממחלות כליה וממחלות זיהומיות גבוה בישראל יחסית למדינות ה-OECD. שיעורי התמותה מסיבות חיצוניות נמוכים מאוד יחסית למדינות ה-OECD.