אאא

ברוך דיין האמת: בישיבת אור ברוך בשכונת בית וגן בירושלים, מתחילה בשעה זו (חמישי) הלווייתו של ראש ישיבת 'אור ברוך׳ הגאון הרב גבריאל טולדנו זצ"ל שנפטר היום והוא בן שבעים ותשע שנים. בתקופה האחרונה חלה הרב והצהריים כאמור השיב את נשמתו לבוראה.

בשעות האחרונות החלו אלפי תלמידיו להתקבץ בישיבת 'אור ברוך' שהקים ברחוב תורה ועבודה בשכונת בית וגן בירושלים.

צילום: ישיבת 'אור ברוך'
צילום: ישיבת 'אור ברוך'
הגדלה

הגאון הרב גבריאל טולדנו היה מראשי הישיבות הבולטים בעולם התורה הספרדי וזכה להיות מתלמידי וממקורבי מרן הרב שך שהיום היה יום פטירתו. הרב טולדנו היה מראשי ארגון "מרביצי תורה".

תנועת ש"ס פרסמה היום הודעת אבל עם פטירתו של הרב טולדנו בה נאמר "תנועת ש"ס ובראשה מועצת חכמי התורה, יו"ר התנועה אריה דרעי ונציגיה, מבכים מרה את הסתלקותו של הגאון רבי גבריאל טולידנו זצ"ל, ראש ישיבת 'אור ברוך' בירושלים, מגדולי ראשי הישיבות בדורנו, אשר השיב את נשמתו לבוראה כשהוא בן 79 בפטירתו. תנועת ש"ס אבלה יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול לעולם התורה, ומשגרת תנחומים כנים לאחיו הרה"ג מיכאל, ולאחיו ובניו הרבנים הגאונים, ושלא נדע עוד שוד ושבר בגבולנו.

צילום: ישיבת 'אור ברוך'
צילום: ישיבת 'אור ברוך'
הגדלה

הגאון רבי גבריאל טולדנו זצ"ל נולד במקנס שבמרוקו, לאביו רבי שלמה טולדנו זצ"ל, ולאמו הצדקנית בתו של הגאון הצדיק רבי רפאל ברוך טולדנו זצ"ל גאב"ד מקנס.

התחנך בישיבת פוניבז' ולאחר חתונתו שימש כר"מ בישיבת "פורת יוסף" בשכונת קטמונים יחד עם מרן נשיא מועצת החכמים הגר"ש כהן שליט"א. הקים בעוז ותעצומות את ישיבת 'אור ברוך' המעטירה בשכונת בית וגן, כיהן כחבר מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס. זכה להעמיד תלמידים ולהרביץ תורה לעדרים, בין תלמידיו בישיבה ובכולל האברכים נמנה יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי.