אאא

חברי מועצת העיר, שלמה רוזנשטיין וסגן ראש העיר יוסי דייטש פנו במכתב לראש העיר ניר ברקת במחאה על שימוש בנכס עירוני על ידי עמותת השמאל הקיצוני 'תעיוש'.

לטענתם עצם הקצאת הגלריה הייתה תמוהה, "בעת אשר הוקצה הנכס העירוני המשמש את גלריית ברבור ברחוב שירזלי שבמרכז העיר, העלינו בפניך את העובדה כי מתן רשות השימוש לגלריה זו, אינה במקומה, לאור העובדה כי צרכי החינוך לגני ילדים המתגוררים בשכונת נחלאות , גוברת על הצורך למתן רשות שימוש לגלריה תמוהה זו. זאת, כאשר המצוקה הגדולה בנכסים העירוניים במרכז העיר – זועקת לשמים".

רוזנשטיין ודייטש מאשימים במכתבם את תנועת התעוררות באישור ההקצאה, "אולם בצעד תמוה ולאור לחצים שהופעלו מצד תנועת התעוררות בעיר, ניתנה רשות השימוש לגלריית ברבור במיקום מרכזי זה".

"והנה, את אשר יגורנו בא, והגלריה פירסמה כי בראשית דצמבר תערוך מפגש היכרות עם פעילות 'תעיוש' - תנועה אשר שמה לה למטרה להשמיץ את חיילי צה"ל ואת מדינת ישראל בכל מקום בעולם תוך הסתה מתמשכת נגד ישראל וקידום התנועות הפועלות לחרם נגד ישראל. פעולות תעיוש הינן חמורות ביותר וראויות לכל גינוי", מתריעים חברי המועצה.

"אנו מבקשים ואף דורשים ראשית להורות מיידית על ביטול מפגש ההיכרות עם 'תעיוש' ובנוסף לקיים בדחיפות דיון מחודש במתן רשות השימוש לגלריית ברבור לאור פעילותה זו, ואף להפסיק את התמיכה העירונית במידה וניתנת לגלרייה זו" כותבים דייטש ורוזנשטיין ומוסיפים "לא יתכן, כי בנכסי העיריה ובמימון העיריה, יתקיימו פעולות שמטרתן הוא הכפשת הישוב היהודי בארץ ישראל וקריאה לחרם נגד ישראל, לפעילות אינטנסיבית נגד כוחות הביטחון ונגד ההתיישבות בכלל".