אאא

מרכז השלטון המקומי מודיע: בכוונתנו להשבית את השירותים ברשויות המקומיות, החל מיום רביעי הקרוב - ללא הגבלת זמן. איום השביתה בא בעקבות כך שהממשלה אישרה את הקיצוץ בתקציב המדינה לשנת 2017, קיצוץ שכולל בחובו גם הפחתת תקציבי מענקי האיזון לשלטון המקומי בסך 5.75 אחוז.

אם השביתה אכן תפרוץ, היא תכלול את עבודת המאבטחים, הסייעות, המזכירות ושירותי הניקיון בבתי הספר ובגני הילדים, הממומנים על ידי הרשויות. בתי ספר רבים יושבתו לחלוטין ככל הנראה במצב שכזה, כפי שאירע בשביתות קודמות.

במכתב ראשי הרשויות לראש הממשלה נתניהו, שר האוצר כחלון ושר הפנים דרעי נכתב: "לא נאפשר קיצוץ רוחבי של 250 מיליון שקל בתקציבי האיזון של רשויות מוחלשות. אם האוצר לא יחזור בו ויטיל גזרה קשה זו – השירותים העירוניים יושבתו לאלתר מיום רביעי הקרוב ועד להודעה חדשה".

"אם יבוצע הקיצוץ הרוחבי המתוכנן במענקי האיזון, הדבר יגרום לפגיעה בשלטון המקומי ובשירותים המוניציפליים לתושבים", הם מוסיפים. "גזרה זו מוטלת, בהמשך לקיצוץ רוחבי שאושר לפני כמה זמן על סך 4.5 אחוז מתקציבי המדינה ובהמשך לשורת רפורמות פוגעניות וחד צדדיות בחוק ההסדרים".

לדברי בכירים במרכז השלטון המקומי, "תקציבי האיזון והפיתוח במשרד הפנים הם ליבת הסיוע התקציבי של השלטון המרכזי לרשויות מוחלשות. בישראל קיימות 65 רשויות מאוזנות, ומלבדן כל הרשויות נתמכות במענקי האיזון. מדינת ישראל מגלגלת את האחריות על תושביה לפתחן של הרשויות המקומיות והן הדואגות לספק את כל השירותים הבסיסיים לכל אזרח".

השורה התחתונה ברורה: "אם לא יבוטלו הקיצוצים האמורים תיערך השבתה מלאה של מערכות החינוך והשירותים המוניציפליים".