אאא

ראש ישיבת קול תורה הטרי, הגאון רבי שלמה שלזינגר, שמונה בשבוע שעבר לכהן כראש הישיבה, עלה עם אביו חבר מועצת גדולי התורה הגאון ר' משה יהודה שלזינגר להתייעצות במספר שאלות בענייני הישיבה ולקבל את ברכתם של מרנן גדולי הדור שר התורה הגר״ח קנייבסקי וראש ישיבת פוניבז׳ הגר"ג אדלשטיין.

ראשי הישיבה שוחחו עם מרן הגר״ח בלימוד וקיבלו הכוונה ברורה בכמה נושאים בענייני הישיבה. כמו כן, מרן שר התורה שמח לשמוע על התנופה הרוחנית של 600 בחורים בישיבת קול תורה שלומדים בהתמדה עצומה בהתעלות ובקניית כל קניני התורה מתוך דיבוק חברים וציות מוחלט לגדולי התורה. 

לאחר מכן שוחחו ארוכות ראשי הישיבה ודיברו בכמה סוגיות עמוקות וסבוכות בחושן משפט עם הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי. 

לאחר מכן הגיעו חברי המשלחת אל מעונו של הגאון רבי גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז' שהביע קורת רוח מרובה על כך שתלמידו חביבו משכבר הימים התמנה לראשות הישיבה, והוסיף שדבר זה בוודאי יביא לעליה גדולה ותועלת מרובה לישיבה בתורה ויראת שמיים. 

לאחר הביקור נשאר חבר מועצת גדולי התורה ביחידות עם הגר״ג אדלשטיין והתייעץ עמו בעניני השעה העומדים על הפרק תוך כדי קבלת הוראות ברורות.

אל הביקורים התלווה מנהל הישיבה המסור הרב ישראל ברלין.