אאא

חבר-הכנסת מיכאל מלכיאלי (ש"ס) יוזם הצעת חוק שתחסוך מחייבים עוגמת נפש ותגביר את השקיפות של הבנקים בהליך גביית החובות.

במקרים רבים עומדים חייבים בפני מצב עגום, כאשר ניתן נגדם פסק דין לתשלום סכום כסף לתאגיד בנקאי, ועל פי רוב לא ניתן ללמוד מהוראות פסק הדין עצמו, מה סכום החוב לתשלום, וזאת לאור מערכת ההסכמים המסובכת והמורכבת עליהם חותם אדם בעת פתיחת החשבון.

בנוסף, פעמים רבות נכתב בפסק הדין כי "פלוני ישלם את הסכום של x שקלים", כשהסכום נושא ריבית בשיעור המרבי אשר יהיה קיים מעת לעת אצל בנק, המחושבת על בסיס יומי ומחויבת אחת לרבעון ומתווספת ליתרה הנצברת מעת לעת בסוף הרבעון, כל זאת החל מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.

הדבר גורם לחייבים רבים, אשר בבואם לשלם את החוב בהוצאה לפועל, שאין בידיהם הכלים לבדוק מהו סכום החוב המעודכן, והאם התאגיד הבנקאי, שהוא אחראי להזנת נתונים הריבית המשתנה אצלו למערכת ההוצאה לפועל, והמצב הוא שבפועל קשה מאוד לבדוק את גובה החוב, אמיתות הנתונים ונכונותם, וזאת גם לאור העבודה שהריביות משתנות מעת לעת ושונות מתאגיד בנקאי אחד למשנהו.

לאור כך, יזם חבר וועדת חוקה בכנסת, ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הצעת חוק שתפעל להגביר את השקיפות של הבנקים ולחסוך מחייבים עוגמת נפש, ועל מנת לסייע ולהקל בהליך גביית החובות.

בהצעת החוק מוצע שבטרם ייפתח תיק הוצאה לפועל, ישלח הבנק בצירוף פסק הדין פירוט מסכם עם פירוט החוב נכון למועד מתן פסק הדין. כמו כן, עם פתיחת התיק יגיש הבנק בתצהיר דו"ח על אופן חישוב החוב (בחלוקה לקרן, ריבית ושיעורה, והצמדה) ודו"ח כאמור יוגש לתיק ההוצאה לפועל בכל 6 חודשים.

מלכיאלי מסביר כי "באופן המוצע הרי סכום החוב יהיה נגיש וברור – בכל עת (ובכל מקרה יעודכן מדי 6 חודשים), וחייב יוכל להבין בדיוק את החוב שנפסק, ועל בסיס זה יוכל לבחון את החוב, ולכלכל את המשך צעדיו".

יש לציין, כי הצעת החוק הינה בעקבות פניות רבות מחייבים, ונעשתה בשיתוף עם המשנה ליו"ר לשכת עורכי דין בישראל וראש מערך הקליניקות להוצאה לפועל עו"ד יוסי ויצמן, אשר ציין את החשיבות הרבה בקידום הצעת החוק.

המשנה ליו"ר לשכת עורכי דין בישראל עו"ד יוסי ויצמן אמר כי "המעלה הגדולה של החוק היא, שניתן יהיה לבדוק בכל עת את החיוב הכספי ולבחון בזמן אמת האם החוב תואם את פסק הדין, ואף יגביר את נכונות החייב להסדיר את החוב, ואת הבנק לסייע לחייב לסלק את החוב".