אאא

אלפי חסידים השתתפו בטיש הפורים בצילו של האדמו"ר מסקווירא מתוך התעלות רוחנית. במהלך הטיש שרו החסידים ניגוני שמחה והאווירה היתה עליזה ופורימית.

בהמשך הערב התקיימה הצגת פורים המסורתית שכפי הידוע בחצרות הקודש מייחסים לה משמעות נשגבת כאשר "נחתכים" בה גורלות והשפעות טובות ברוחניות ובגשמיות לעם ישראל.

ההצגה עסקה בנס החנוכה בימי מתתיהו כאשר במהלכה תוארה עבודת היום בבית המקדש, ובפרט בזמנים הקשים כשעמדה עליהם מלכות יון הרשעה.

ההצגה עסקה בהמשך תוך הדגשים על לימוד התורה במסירות נפש, מי לה' אלי והניסים הגדולים של גיבורים ביד חלשים ומציאת פך השמן הטהור ממנו דלקה המנורה שמונה ימים.