אאא

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר בתחילת השבוע הסדר פשרה בעקבות 2 תביעות ייצוגיות שהוגשו כנגד ישראכרט על כך שגבתה מאלפי עסקים קטנים עמלות באופן פסול. במסגרת ההסדר תחזיר ישראכרט כ-10 מיליון שקל ליותר מ-22,400 עסקים (שיעור ממוצע של 400 שקל לבית עסק) שנגבו מהם כספים לשווא.

מדובר בתביעה ובקשה להכיר בה כייצוגית שהוגשה בשנת 2014 כנגד ישראכרט וחברת הבת שלה, מחזיקת המותג אמריקן אקספרס בישראל.

במסגרת הבקשה לאישור התביעה כייצוגית, נדונה הדרך שבה החברות היו מחשבות את עמלת המינימום – עמלה אשר נועדה להבטיח שחברות הסליקה יקבלו עמלה מינימלית גם בחודש שבו היקף הסליקה של בית העסק ירד מרף שנקבע (לרוב עקב ירידה בפעילותו).

אולם, כפי שהתברר במסגרת התביעה, ישראכרט נהגה באופן פסול, כשבחרה שלא לכלול במסגרת חישוב עמלת המינימום עסקאות אשר הועברו אליה על ידי בתי העסק לסליקה, אך התמורה בגינן הועברה לאחר מכן לניכיון, כלומר מקרים בהם בעל העסק מאפשר ללקוח לשלם בתשלומים, אך הוא מקבל את הסכום המלא באופן מידי מחברת הניכיון. בתמורה הוא משלם לה עמלה.

על פי התביעה הייצוגית, ישראכרט פשוט בחרה, על דעת עצמה ומבלי ליידע את לקוחותיה, שלא לכלול במסגרת חישוב עמלת המינימום חלק מהעסקאות שכן נסלקו על ידה. מדובר בעשרות שקלים שנגבו מאלפי עסקים מדי חודש (בעיקר עסקים קטנים), ובסכום מצטבר של מיליונים רבים.

התביעה אושרה כייצוגית אך הוגבלה ללקוחות ישראכרט שהעבירו עסקאות לניכיון אצל חברה מסוימת. ישראכרט ניסתה לערער על ההחלטה לבית המשפט העליון, אשר דחה את ערעורה ומצא את אישור התביעה כייצוגית מוצדק. בעקבות זאת, מספר שבועות לאחר אישור התביעה כייצוגית, הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נוספת, המתייחסת גם ליתר בעלי העסקים שסלקו את עסקאותיהם עם ישראכרט והעבירו לניכיון אצל חברות אחרות.

בעקבות אישור התביעה כייצוגית והגשת התביעה הנוספת נוהלו בין הצדדים מגעים רבים וארוכים, אשר הניבו כאמור הסכם פשרה בשני התיקים להחזר של 10 מיליון שקל לאותם אלפי עסקים שניזוקו.

על פי ההסכם, הכספים יחזרו ללקוחות ישראכרט כמעט באופן מיידי וללא טרטור. לקוחות פעילים של ישראכרט, המהווים את עיקר ההחזר (כ-75% ממנו) יזכו לזיכוי בחשבונית החודשית. לגבי לקוחות בלתי פעילים יזוכה חשבון הבנק האחרון המוזן במערכות ישראכרט.

עוד הוסכם, כי סך הכספים של בתי העסק אשר סכום ההחזר שלהם נמוך מ-50 שקל או שלא אותר חשבון בנק לצורך הפקדה – יועבר לתרומה לעמותת לתת.