אאא

בעקבות מדורות ל"ג בעומר - זיהום האוויר נמשך על פני שני לילות והיה גבוה הלילה (ראשון) עד פי 10.9 בעקבות המדורות כשלפי המשרד להגנת הסביבה רבים הבעירו את המדורות רק אתמול בלילה בשל החופשה של בתי הספר מה שהוביל לזיהום אוויר גבוה ברוב חלקי הארץ גם הלילה.

ממדידות של איכות האוויר שביצע המערך הארצי לניטור אוויר במשרד להגנת הסביבה עולה, כי ריכוזים גבוהים יותר של חלקיקים נשימים נרשמו ברוב הישובים דווקא בלילה שבין ה-14 במאי ל-15 במאי (הערב השני של ל"ג בעומר) לעומת הלילה שבין ה-13 ל-14 במאי. עליות הריכוזים החלו בשעות הערב, והגיעו לשיא בין חצות ל-4:30 הבוקר.

במשרד הסבירו כי אחד המאפיינים הבולטים ביותר בשריפות הוא עלייה ניכרת בריכוז החלקיקים העוברים בדרכי הנשימה העדינים הקטנים מ-2.5 מיקרון. ביום רגיל מהווים חלקיקים אלה בממוצע כ-50% מהערך המדוד של חלקיקים הקטנים מ-10 מיקרון, אולם בעת שריפות יחס זה משתנה וריכוז החלקיקים הקטנים מ-2.5 מיקרון עשוי להגיע ל-80%-85% מהערך המדוד של ריכוז החלקיקים הקטנים מ-10 מיקרון.

למותר לציין שחלקיקים אלו מסוכנים לבריאות ועדיף להימנע מנשימתם. אלו הסובלים מבעיות נשימה יכולים להסתכן מזיהום אוויר כזה.

יש לציין, שריכוזי החלקיקים הנמדדים מושפעים בין השאר ממיקום המדורות יחסית לתחנת הניטור ובתנאים המטאורולוגיים כגון: כיוון ומהירות הרוח ותנאי הערבול באטמוספירה. ממחקרים שנעשו בתחום, נמצא כי חלה עלייה בשכיחות הפונים לחדר מיון בסמיכות להחמרה הזמנית באיכות האוויר עקב מדורות ל"ג בעומר.

במשרד דירגו גם את הערים בהם נרשם הזיהום הכבד ביותר כשבני ברק מוליכה את ראש הטבלה במוצאי שבת ואילו ירושלים מובילה במוצאי ל"ג בעומר.