אאא

במסגרת חוות דעת שהגיש אביחי מנדלבליט לבית המשפט העליון, קבע היועץ המשפטי לממשלה כי ניתן לתבוע את חברת פייסבוק גם בישראל. עוד הוסיף מנדלבליט כי הקביעה של פייסבוק כי ניתן לתבוע אותה רק במקום אחד שנבחר על ידה, וזאת על פי התנאים שמופיעים בתקנוני השימוש שלה, אינה חוקית ומדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד ולפיכך הוא אינו מחייב.

חברות האינטרנט הבינלאומיות שפועלות בישראל, כדוגמת גוגל ופייסבוק, לא יוכלו עוד למנוע ממשתמשים ישראלים לנהל נגדן תביעות בישראל ועל פי הדין הישראלי. את חוות דעתו, הגיש מנדלבליט באחרונה לבית המשפט העליון וזאת במשרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד פייסבוק שמנהל אוהד בן-חמו.

בית המשפט העליון שיאמץ את עמדו של מנדלבליט, יצטרף גם לעמדת בתי המשפט המחוזיים בישראל שאימצו את ההבנה שגולשים יכולים לתבוע את פייסבוק בישראל. המשמעות לכך תהיה שישראלים יוכלו מעתה לנהל בארץ ועל פי הדין המקומי, תביעות רגילות ותביעות ייצוגיות כנגד פייסבוק וחברות דומות.

כאמור, עמדתו של היועמ"ש נמסרה במסגרת דיון בערעור על החלטה בבקשה לתביעה ייצוגית שהגיש אוהד בן-חמו, באמצעות עורכי הדין עמית מנור ויוקי שמש, נגד פייסבוק. זאת, בטענה כי פייסבוק עושה שימוש מסחרי בהודעות פרטיות ששולחים משתמשי הרשת החברתית זה לזה, תוך חדירה אסורה לפרטיות ומבלי לקבל את הסכמת הלקוחות כנדרש על-פי החוק. הפיצוי המבוקש ללקוחות הישראליים הוא לא פחות מ-400 מיליון דולר.

כזכור, ביוני 2016 פסקה שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, שושנה שטמר, כי תנאי השימוש ברשת פייסבוק הקובעים "תניית שיפוט ודין זר", לפיה תביעות שמגישים לקוחות פייסבוק יידונו בארה"ב לפי הדין של מדינת קליפורניה, נועדה "להרתיע את הלקוח הישראלי מפני מימוש זכויותיו המשפטיות". השופטת פסקה כי לכן התנאי הזה בטל - וסללה את הדרך ללקוחות ישראלים לתבוע את פייסבוק בארץ.

ההחלטה התקבלה לאחר שפייסבוק ביקשה לסלק את התביעה, בטענה כי עם ההצטרפות לרשת החברתית הסכימו המשתמשים הישראלים על תנאי השימוש של פייסבוק, המורים כי סכסוכים בין פייסבוק למשתמשים יש לברר בבית המשפט במדינת קליפורניה לפי הדין הקליפורני.

בן-חמו טען בתגובה כי התנאי הזה מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד, וכי הסכמת המשתמשים לתנאי נעשתה בפועל מבלי שהם מודעים למתן ההסכמה. השופטת קיבלה את הטענות של בן-חמו, בין היתר בהסתמך על פסיקה קודמת בעניינה של חברת פייפאל.

לדברי היועץ המשפטי לממשלה, הוא רואה חשיבות רבה בקביעת נורמות הוגנות בתחום זה של תניות שיפוט זר בחוזים אחידים, לגבי מוצרים ושירותים המופצים ללקוחות בארץ מגוריהם (רע"א 5860//16). את התביעה הייצוגית בסך של 400 מיליון דולר, הגיש בן חמו ביוני 2016 בטענה כי פייסבוק הפרה ופגעה באופן שיטתי בפרטיות הגולשים.