אאא

בזמן שראשי המפלגות החרדיות טרם גיבשו את דעתם בנושא מתווה הכותל, ולא עמדו בהבטחות שלהם לרבנים הראשיים, שר החקלאות אורי אריאל משגר מכתב לרב הרבנים הראשיים הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו ומביע את עמדתו הברורה בנושא.

אריאל כותב לרבנים כי דבריו נכתבים בעקבות ישיבת ההתייעצות עם הרבנים הראשיים וראשי המפלגות החרדיות ולאחר שהתייעץ עם רבותיו. 

בסעיף הראשון כותב אריאל: "על הממשלה לבטל את ההחלטה על מתווה הכותל מאחר והחלטה זו ניתנה בלא סמכות ואינה חוקית ובמיוחד שנעשתה שלא בהתייעצות עם הרבנים הראשיים ומאחורי גבם".

כמו כן מבקש יו"ר האיחוד הלאומי כי: "הרב הממונה על הכותל הרב שמואל רבינוביץ, יפעל לאכוף את סמכותו בכל האיזור שהוכרז כמקום קדוש לרבות החלק הדרומי של הכותל המערבי המכונה קשת רובינסון".

השר מוסיף ודורש: "לא תתאפשר תפילה ברחבת הכותל ללא מחיצה בין גברים לנשים כמקובל מדורי דורות בכל קהילות ישראל שומרות תורה ומצוות. על רב הכותל לאכוף דבר זה".

בסיום דבריו מדגיש השר אריאל: "כפי שהצבעתי בשעתו נגד מתווה הכותל אני אפעל לגבות את דרישת הרבנות הראשית משר הדתות בכל דרך אפשרית".