אאא

יותר מ-1,200 עובדי מפעל חיפה כימיקלים הוצאו לפני שבוע לחופשה כפויה ולא ישובו ככל הנראה לעבודה במפעל העומד בפני סגירה. עד ל-31 ביולי על הנהלת המפעל לרוקן את מכלי האמוניה - זאת על פי החלטת בית המשפט העליון.

ההחלטה של ההנהלה לפטר את העובדים באה לאור צו הפסקת העבודה שהוציאה עיריית חיפה למפעל, העירייה טענה כי הנהלת המפעל בונה מתקנים בניגוד לחוק וללא היתר בכדי להיערך לקבלת אניות המובילות אמוניה על פי ההסדר החדש.

כזכור, בחודש שעבר החליט בית המשפט העליון כי לא תוכנס אף אניית אמוניה נוספת למפרץ חיפה. בית המשפט הדגיש שחברת חיפה כימיקלים, שהצהירה בעבר כי היא מתחייבת לעמוד בתנאי בית המשפט, חזרה בה, וכי מתן היתר רעלים לא יכול להחליף היתר בנייה ורישיון עסק.