אאא

בפתח הפגישה סקרו הרבנים את הפעילות הרבה הנעשית מזה שנים להקמת מקוואות בכל קצוות ארץ ישראל ובפרט המקוואות בכשרות מהודרת ביישובים בהם הממשלה לא עושה זאת.

ארגון "טהרת הבית" שעוסק בימים אלו בבניית עשרות מקוואות חדשים ברחבי הארץ, מתמודד באינספור פעמים במגוון שאלות הלכתיות על כשרות המקוואות והדרך לפקח על כשרותם.

יו"ר הארגון, הרב יחזקאל מוצפי, הציג בפני הרב הראשי את השאלות ההלכתיות העולות מידי יום ואלו נדונו בעיון רב במהלך הישיבה.

כמו כן, שיתפו הרבנים את הרב לאו גם בשאלות רבות הנוגעות לקירוב רחוקים שמתעוררות בעקבות הפעילות הרבה שעושה הארגון ברחבי הארץ. בנקודה זו עלתה גם הבעיה המתעוררת בהרחבת גבולות הקדושה והטהרה בעיר חיפה, כאשר הרפורמים מצירים את צעדיהם ומקשים על הליכי בניית מקווה חדש.

הגר"ד  לאו שהתפעל נורא מהיקף העשייה של בניית המקוואות של הארגון וכן מפעילות ההסברה בדבר חובת המקוואות בכל ישוב וישוב, חיזק ועודד את מנהלי הארגון ואמר להם כי אל להם להירתע מכל מיני איומים והטרדות שמעכבים את העשייה.

הרב לאו אמר כי הוא מתרגש לשמוע כי כל פעילות הארגון הוא במקום בו אין הרשויות נותנות שום סיוע וסבסוד והכל נעשה בכסף של הארגון בלבד ללא כל זכייה במכרז וכדומה.

ראשי הארגון הודו נרגשות לגר"ד לאו על השעה הארוכה שהקדיש מזמנו ונתן את עצותיו והדרכתו להמשך הפעילות, וכן על שיתוף הפעולה המבורך שיביא מעתה תוצאות יותר מקסימאליות בהרחבת גבולות הקדושה והטהרה בארה"ק.