בכינוס שיזמו חברי ועדת הרבנים לעניני חינוך, של מועצת גדוליהתורה, שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי והאדמ"ור מויז'ניץ, בהשתתפות מנהלי סמינרים. הכנס המוגדר ככנס חירום בעניין " סכנת לימודים זרים בקרב מחנינו" בשל העובדה שבנות חרדיות לומדות במוסדות אקדמיים שבהם מועברים תכנים שאינם הולמים את רוח היהדות ואף מתנגדים לה.

מיטב הרבנים ואנשי החינוך נאמו בועדה זו על מנת למגר את התופעה המדאיגה, בכינוס הוחלט כי מורות אשר רוצות ללמד בבית יעקב ובסמינרים, יהיה עליהם ללמוד ולהשתלם אך ורק במסגרת הסמינר ומרכזי ההשתלמויות של 'בית יעקב' ולא בשום מקום אחר. כל טענה כי הן רוצות לשדרג את מעמדן לא תתקבל, תארים חיצוניים לא יוכרו למטרות קידום. יזמי הכינוס והרבנים שהתתפו בה יצאו בקריאה נחרצת למנהלי המוסדות וצוותי החינוך, לעמוד כחומה בצורה ולצאת ולהסביר עד כמה חמורים הם פני הדברים לבנות הפונות ללמוד במקומות אקדמיים שאינם לפי רוח התורה. וכי כל שיכנוע או תירוץ לא יתקבל על מנת לשמר את חינוכם הטהור והקדוש של בנותינו.

]]>