הסוד שבל"ג בעומר, כל אחת מאיתנו מייחלת ומאחלת לעצמה בקשות שונות, אך יש בקשה אחת שחוזרת על עצמה כמעט בפי כולנו והיא: בריאות הנפש.

בדור בו רבו הנסיונות, הצרות והשמועות, כולנו מבקשות להשאר לנצח בריאים לא רק בגוף אלא גם בנפש. ואם תתמהי, מה הקשר בין בריאות הנפש לרשב"י ולמדורות? אגלה לך כי הסוד לבריאות הנפש נמצא ביום ל"ג בעומר, ובתורת הנסתר שרשב"י לימד ביום זה לפני פטירתו והנחיל זאת לכולנו.

העדר הבנת הסוד של תורת הסוד - חורבן!

שנים עשר שנות ניתוק מגשמיות, והתעלות רוחנית עברו על רבי שמעון ובנו במערה בה הסתתרו. כשביוצאם מהמערה נגלו לעיניהם אנשים העמלים בחרישת שדותיהם. לאחר שנות ההתנתקות מהגשמיות, לא יכלו רשב"י ובנו לראות בני אדם שעוזבים חיי עולם – חיי נצח, של תורה, ועוסקים בחיי שעה – מבזבזים את זמנם בדברים גשמיים שנראו להם בדרגתם הבלים העוברים וחולפים. ומרוב קדושתם - "כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף" – כל דבר שהם הסתכלו לעברו – נשרף! "יצתה בת קול ואמרה להם: להחריב עולמי יצאתם? חִזרו למערתכם!"

שילוב החומר ברוח – הפתח לקיום העולם

חזרו רבי שמעון ורבי אלעזר למערה לשנים-עשר חודשים נוספים, עד שיצאה בת קול ואמרה להם: "צאו ממערתכם".
עתה כשיצאו, כל אלו שעסקו בחיי העולם הזה והוכו ממבט עינו של רבי אליעזר, התרפאו במבטו של רבי שמעון.
כי באותם שנים עשר חודשים, למד רבי שמעון את סוד קידוש החומר שהוא המפתח לקיום העולם. באותם חודשים גילה רשב"י שלא לחינם ברא ה' עולם שכולו חומר, הגשמיות אינה מיותרת, אלא הכרחית, וכשמשתמשים בה למען הרוחניות הרי היא מתעלה ומעלה איתה את האדם וגורמת נחת רוח לבורא.

דבר זה קיבל ביטוי כאשר פגשו יהודי שאחז בידיו שתי אגודות הדסים, כששאלו אותו לשם מה הוא זקוק להדסים ענה הוא 'לכבוד שבת, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור'. אכן גם כשיהודי מחזיק בידיו עשבים גשמיים מטרתו להעלות אותם לרוחניות. לכבוד שבת. וכך בכל נושא.

סוד פנימיות התורה

את אותו סוד של קידוש החומר, גילה לנו רשב"י ביום פטירתו בספר הזוהר, בו הוא מרבה לבאר כיצד השימוש בחומר לרוחניות מעלה את הניצוצות שבחומר לקדושה, ועבודה זו מעלה את האדם וגורמת נחת רוח לבורא.

כל אלו שחשבו שבכך שיתנזרו מדי מהגשמיות, יסתגפו ויאסרו על עצמם להנות מהעולם היפה שה' ברא – הם יתקדשו, טעו טעות חמורה! זהו מבט הנובע מהשקפת הגויים החושבים שכדי להתקדש עליהם להפוך לנזירים העומדים על רגל אחת ומתנתקים מכל עולם החומר, כשהמציאות הוכיחה שדרך זו הביאה רק למכשולים. ולא חסר לנו הוכחות בדורנו עד כמה כל מי שקיצוני בנושא ולא יודע לאזן בין הרוחניות לגשמיות - מגיע בדיוק לתוצאות הפוכות מהטוב והנכון!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הזוהר שבו גנוז פנימיות התורה מגלה לנו שדוקא דרך קידוש החומר אפשר להתעלות ולהתקדש, התנזרות מן העולם אינה רצון ה' אלא להיפך ה' נהנה מעבודתינו דוקא מתוך החומריות, וכפי שאומר האור החיים הקדוש בפרשת קרח ה' נהנה מעבודתינו מתוך החומר יותר מעבודתם של המלאכים והשרפים שהם עוסקים רק ברוחניות, עד שכשה' רצה למחוק את עם ישראל לאחר החטא של קרח ועדתו, טען משה רבינו לה' שכדאי לו להשאירם כדי שלא להפסיד את הנחת אותה הוא רווה דווקא מעבודתם של קרוצי החומר - אנו בני אדם שעוסקים גם בעניינים גשמיים ועדיין לא רק שלא שוכחים אותו אלא מתעלים דרך זה, ואכן נענה וה' השאיר את עם ישראל בעולם.

קידוש החומר – הדרך לאיזון

קידוש החומר הוא עבודת חיינו בעולם הזה אשר מביאה אותנו לאיזון הנכון איזון בין לשקוע בצורה מוגזמת בגשמיות אשר מביאה לרעב רוחני ופספוס העיקר בחיים, לבין התנזרות מוחלטת מהגשמיות הגורמת להחמצת תפקידנו בעולם ולדברים החמורים ביותר עד כדי כפירה בהשם. חיים על פי סוד קידוש החומר, הם חיים מאוזנים אשר יביאו אותנו לבריאות הנפש, לחיים של שמחה, ימנעו מאיתנו תסכול וסתירות פנימיות ויקרבו אותנו לה'.

ואת הסוד הזה לוחשות לנו לשונות האש, אשר במהותה מגלמת את החיבור בין חומר הבעירה האורגני המסמל את החומר לבין החמצן שבאוויר המסמל את הרוח. כשכל כולה מופנית כלפי מעלה, להעלות הכול לגבוה.

האש כבר בוערת, הלהבות כבר קופצות...

האם גם בך בוערת אותה אש המעלה את הכול לגבוה?

קחי את אותם דברים טעימים ויפים שה' ברא בעולמנו, ובמקום לראות בהם דברים מיותרים, הדליקי איתם את אש שלהבת התורה והמצוות בליבות בעלך וילדייך, דרך הממתקים והעוגות בסיום המסכת, דרך מעדני השבת והחג, חברי אותם לתורה, והכניסי אל ביתך ולתוך לבך את אור פנימיות התורה המלאה באיזון, בריאות הנפש ושמחה. ואת המדורה הזו, מדורת הסוד של ל"ג בעומר, השאירי דלוקה לא רק בל"ג בעומר אלא לכל השנה...

]]>