אז נכון, הזכות בדנמרק היו רק לבחירות המוניציפליות, ולקח 7 שנים עד שנשים היו יכולות לבחור בבחירות הכלליות - בשנת 1915 - אבל עדיין מאבק עם סוף טוב.

דנמרק הצטרפה לניו-זילנד, אוסטרליה ופינלנד שבהן כבר נשים יכלו להצביע. בארצות הברית, רק בשנת 1920 נשים יכלו להצביע בבחירות.

הנשים שהובילו את הזכות לבחירות בתחילת המאה ה20, נקראו סופרג'יסטיות, מלשון Suffrage (באנגלית: זכות הצבעה) ובעיקר בארצות הברית. כאשר כל מבוקשן הוא שוויון עם הגברים בהצבעה בקלפי עבור הממשלה.

מה שהיום נראה פשוט עבר דרך מאבק קשה מנשוא של הנשים לפני מאה שנה. בישראל, אגב, כבר באסיפת הנבחרים הראשונה בשנת 1920 היה ניתן להצביע, והדבר עורר פולמוס ומחלוקת בקרב הרבנים בארץ.

כל כבודה בת מלך פנימה.

]]>