אאא

מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב זימן לשימוע שעשוי להסתיים בפיטורים, את מנהל המרכז הרפואי גליל בנהריה ד"ר מסעד ברהום ואת גזבר בית החולים. לפי הפרסום ב'כלכליסט', זהו שיא חדש בעימות בין בכירי המשרד בראשות השר ליצמן.

כבר כשנה שמשרד הבריאות נמצא במסלול התנגשות עם הנהלת בית החולים הצפוני, שבבעלות המדינה, ונמצא בגירעונות כבדים. הסכסוך אף הגיע לפסים אישיים לאחר שברהום וראשי רשויות בצפון טענו כי ליצמן ומשרדו אינם עושים די כדי לחלץ את המרכז הרפואי מהבוץ הכלכלי בו הוא שרוי.

כזכור, ליצמן מצדו דחה את טענות פעם אחר פעם וציין כי המשרד הזרים מאות מיליוני שקלים לבית החולים בשנים האחרונות. הוא אף התייחס לכך בוועידה הכלכלית הלאומית של "כלכליסט" בחודש שעבר כשאמר בתגובה לטענות ברהום: "נו? זה טוב לפופוליזם. זה עלות מינימלית. זה פייק ניוז".

כעת, כאמור שוגרו מכתבי זימון לשימוע חריגים וחריפים ביותר בניסוחם, בהם טוען מנכ"ל המשרד בר סימן טוב כי בית החולים אינו עומד בכללי מינהל תקין, וכי קיים דו"ח המצביע לכאורה על "פעולה קבועה ושיטתית בניגוד לחוק ולתקנות וליקויים חמורים בתהליכי בניית התקציב והמעקב אחר ביצועו", לשון המכתב.

"מן האמור עולה לכאורה כי הנך פועל בניגוד לדין ואינך מוודא פעילות על פי הדין", כותב סימן טוב. "לא קיימת את המוטל עליך כעובד מדינה על פי חוק ונוהג, כי אינך מקבל מרות ופועל בניגוד להנחיות וכי התנהלותך וניהולך עלולים לפגוע בתדמית ו/או בשמו הטוב של בית החולים ואף כדי פגיעה של ממש בבית החולים ובמטופליו. עוד נראה לכאורה כי אינך מהווה גורם מוביל ומרכזי בניהול המרכז הרפואי ואינך מתערב בנושאים הקשורים לתחום אחריותך".

המרכז הרפואי הצפוני נאלץ בשנים האחרונות לפעול תחת עומסים כבדים בשל קליטת פצועים רבים ממלחמת האזרחים בסוריה. זאת, לטענת הנהלת בית החולים, מבלי שקיבלו תקציבים מספקים מהמדינה.

תגובת המרכז הרפואי גליל לפרסום ב'כלכליסט', טרם נמסרה.