אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, פסק בסוף השבוע במהלך שיעור שמסר כי אסור להסתכל על שטר החמישים בשל האיור של דמות שאול טשרניחובסקי שהיה נשוי לגויה. 

לאחר השיעור, בו הוציא מכיסו שטר חמישים והסביר שאסור להסתכל עליו, אחד מתלמידיו ביקש מהרב הסבר מפורט יותר.

בתשובה כתב לו הרב מוצפי: "אשר לדמות המצוירת. ידוע שהוא היה 'נשוי' לנוצריה אדוקה שמדי יום ראשון הייתה 'מתפללת' בכנסיה. מספרים שבזמנו הרב קוק ז"ל התחנן, הפציר, ביקש, וניסה לשכנעו שתתגייר. והוא סירב". 

הרב הוסיף : "במקורותינו כתובים דברים חמורים על מי שנמצא עם גויה. קשורה עמו ככלב. ונקרא מומר. והרמב"ם מכנה זאת בשם 'חורבן האומה'".

"לכן" סיכם הרב את תשובתו: "אני עבדך מניח השטר בכיס כשהוא מקופל הפוך. כידוע טעמו בחז"ל שלא להביט אפילו לרגע בפני....".