אאא

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 66), התשע"ח-2018 של חברי הכנסת אורי מקלב ושולי מועלם רפאלי שיימנע מחברות התקשורת להציק ללקוחות לשעבר שלהן.

על פי החוק החדש בעסקה מתמשכת לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך, יראו את הצרכן כמי שנתן הודעת סירוב לקבל דבר פרסומת מהגורם שעמו התקשר בעסקה, החל במועד סיום ההתקשרות, לרבות אם ההתקשרות הסתיימה בשל הודעת ביטול שנמסרה כדין.

בדברי ההסבר נכתב כי היות ועל פי החוק יש צורך באישור לשליחת פרסומת ורק במקרה של סירוב הלקוח לקבל פרסומות נאסר על החברה לשלוח לו את המידע "לעניין זה, מוצע לקבוע כי יראו כהודעת סירוב לקבלת דבר פרסומת גם הודעה של הנמען כי ברצונו להתנתק משירות שרכש מן המפרסם. באופן זה, במקרה שבו הנמען לא מעוניין עוד להיות לקוח של המפרסם, והודיע לו כי ברצונו להתנתק מהשירות, יראו את הבקשה כהודעת סירוב האוסרת על המפרסם להוסיף ולשלוח לנמען דברי פרסומת נוספים", נאמר. 

ח"כ מקלב אמר לאחר אישור החוק: "יש הצעות שנראות מובן מאליו אבל התברר שיש כאלה שחושבים שזה לא ככה וחשבו שמישהו שאמנם כבר לא לקוח שלהם, עדיין נשאר במועדון הלקוחות שלהם ואפשר לשלוח לו פרסומות. מעבר למטרד, אחר כך גם מתברר לך שהתחייבת לדברים מבלי שהיית מודע אליהם. יש כאן אמירה ברורה שאם אני מפסיק את השירות אני רוצה להפסיק את ההתקשרות."

34 תמכו בחוק ללא מתנגדים.