אאא

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף קרא לתלמידיו בשיעורו השבועי שלא לאפשר לילדים לשחק בנפצים, ויתרה מזו - הרב פסק כי יש מצווה ללכת ולהלשין במשטרה על מוכרי הנפצים. 

"אני אומר לכם חד משמעית" קרא הגר"ד יוסף: "מי שיודע על חנות שמוכרת נפצים - מצווה ללכת למשטרה ולהלשין, מצווה ללכת למשטרה, הדברים הללו גורמים לסכנות, נשים בהיריון זה יכול לגרום להן לאסון, אדם שהולך ונבהל - מי יודע איזה נזק נגרם לו בבהלה הזו, נגרם נזק לאדם.

"סכנות, כל שנה אנחנו שומעים שנקטעו אצבעות, ילד מסכן שנהיה עיוור, ולצערנו הרב הם לא מסתפקים בנפצים קטנים אלא יש כל מיני דברים - כלי משחית, יש דברים שעפים, ה' ירחם, שלא נדבר על נזקים שגורמים על רכוש פרטי".

בסיכום דבריו אמר חבר המועצת: "מכוון שיש פה חשש סכנה, אז יש איסור למכור את זה, ומכוון שמה אנחנו נעשה? לשרוף לו את החנות? חס ושלום,  צריך להזהיר את האדם, ואם לא שמע - מותר ללכת ולהלשין במשטרה. יש איסור חמור למכור את כל הדברים האלה".