אאא

הרב אברהם שלזינגר זצ"ל, ה'בעל קורא' המיתולוגי של בית כנסת סאטמר ברחוב יואל בירושלים, נפטר הבוקר בגיל 61 בבית החולים.

לפני חודש, במהלך סעודת ליל הסדר בביתו, נתקעה חתיכת מצה בגרונו של הרב שלזינגר, שכתוצאה מכך נחנק. הוא איבד את הכרתו, והובהל לבית החולים שם אושפז וטופל - אך ללא הועיל. מצבו אף הידרדר, ולפנות בוקר כאמור הגיע הבשורה המצערת על פטירתו.

הנפטר, בנו של הרב ישעיה שלזינגר זצ"ל וחתנו של הרב חיים בנימין לוצקין זצ"ל, היה ממקורבי האדמו"ר מסאטמר בעל ה'ויואל משה' זצ"ל והיה מוכר לכל מתפללי בית המדרש 'אהל רחל' דחסידי סאטמר כ'בעל קורא' במשך שנים רבות, זאת לצד תפילותיו גם בבית הכנסת של חסידות לעלוב בגאולה.

כל מכריו יודעים לספר על מידותיו התרומיות, והארת הפנים לכל ברייה בה ניחן באופן בולט, כמו גם על שקידתו והתמדתו בלימוד התורה.

הגר"א שלזינגר נטמן היום בהר הזיתים, לאחר מסע הלוויה שעבר דרך בית המדרש סאטמר ברחוב יואל.