אאא

משגיח ישיבת בית מדרש עליון, הגאון רבי שמואל שולמן, מסר שיחה חריפה בהיכל הישיבה במהלכה התייחס לנסיעת בחורי ישיבה למירון בהילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי הנחגגת בל"ג בעומר: בחור ישיבה יש לו לשבת ללמוד, אך ורק ללמוד, אפילו רבי שמעון בר יוחאי מרוב שלמד לא היה צריך להתפלל", אמר הגר"ש שולמן

"כל אחד שני חושב שיש לו מה לחפש במירון. מחפשים תעסוקה ולא תפילה. מחפשים אוכל. בן ישיבה צריך לדעת שרשב"י זה רק תורה בישיבה. ועל דעת רבני הישיבה: מי שייסע למירון שיישאר במירון", איים המשגיח.

יצוין, כי בישיבה טוענים כי בשנים עברו הגר"י אונגרישר היה מעניק אישור לבחורים שמשפחתם נוהגת לנסוע למירון לנסוע למירון. והכללים שקבע המשגיח הם חדשים.

גם  הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף התייחס במוצ"ש במהלך שיעורו השבועי למנהג שפשט לעלות לציון התנא רבי שמעון בר יוחאי שבמירון במהלך יום ל"ג בעומר ואמר כי יש בזה ביטול תורה ולכן יש להמשיך בסדרי הישיבות והכוללים כרגיל. 

"אין לנו מצווה ללכת דווקא בל"ג בעומר למירון", פתח הגר"י יוסף, "ללכת להרוס את סדרי הישיבה והכולל. ישיבת 'פורת יוסף' לפני 40 שנה, לא היה דבר כזה, היה סדר הישיבה כרגיל".

הרב הראשי סיפר כי אביו, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, ראה לראשונה את הר מירון רק בגיל 42, וזה בשל חלום של הגאון חכם יהושוע שראבני זצ"ל. 

בהמשך דבריו אמר הגר"י יוסף: "יש כמה כוללים - הולכים, יש לך חברותא, מה אתה הולך? 'יש לו חלאקה', חלאקה? עשה הפסקת צהריים בשמעון הצדיק, בשמואל הנביא. למה ביטול תורה? מי שלא לומד תורה ואין לו סדרי ישיבה - שיסע. אבל מי שקובע עיתים לתורה, לבטל תורה בשביל זה? אם ישאלו את רשב"י, 'מה אתה מעדיף, שיבואו אליך כולם למירון, או לשבת ללמוד דף גמרא', מה יענה רשב"י? יש לכם ספק? תלמדו את הגמרא, התורה למעלה מהכל".

"יש בין הזמנים", הוסיף הראשון לציון, "זה לא הורס את אווירת הכולל והישיבה, שיסע לקברות צדיקים פעם בכמה שנים. אבל מירון זה נהיה כאילו זו חובת היום, זה בעיקר אצלנו הספרדים והחסידים, הליטאים קצת התקלקלו מאיתנו, אבל בשביל מה? בואו נחזיר עטרה ליושנה, כל הכוללים והישיבות ילמדו כרגיל!". 

"עכשיו היה חופש, איך אפשר עוד פעם לעשות חופש?", תמה הרב הראשי.