אאא

השר לשירותי דת דוד אזולאי פנה הצהריים (שלישי) לרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ונשיא מועצת הרבנות הגאון רבי דוד לאו, בבקשה לפתוח בהליך בחירות למועצת הרבנות הראשית לישראל. אזולאי מציע כי מי שימונה ליו"ר ועדת הבחירות יהיה הגאון רבי יעקב זמיר, חבר בית הדין הגדול ומקורבו - במשך עשרות שנים - של הגר"י יוסף.

מועצת הרבנות הראשית לישראל הנוכחית נבחרה לכהונה בת חמש שנים ביום ו' בחשון תשע"ד . בתאריך ו' חשון תשע"ט יפקע תוקפה של מועצת הרבנות הראשית לישראל. במועצה מכהנים 10 רבנים חמישה אשכנזים וחמישה ספרדים. אזולאי מבקש "להניע את הליך הבחירות מוקדם ככל האפשר לצורך בחירת חברי המועצה".

תהליך הבחירות יחל כאשר תמונה ועדת הבחירות המורכבת מחמישה חברים: שניים שתבחר הממשלה, שניים שתבחר המועצה שלא מבין חבריה, וכן יושב ראש ועדה, שהוא דיין או שופט מכהן או בדימוס, שימנו השר והרבנים הראשיים לישראל כאחד ובאישור הממשלה.

במכתב השר מסביר את הדחיפות במינוי ההליך וזאת בכדי למנוע עתירות כנגד המשרד לשירותי דת. כמו כן, יצוין כי בעוד כשלושה חודשים יחליף הגר"י יוסף את הגר"ד לאו בתפקידו כנשיא מועצת הרבנות בזמן שהרב לאו ישמש כנשיא בית הדין הגדול.