אאא

מעמד מרומם התקיים השבוע במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, לרגל סיום סדר נזיקין שנלמד על-ידי בחורי ישיבת "ארחות תורה" בשיעור מיוחד בדף היומי שנמסר בישיבה מידי יום בשעות בין הסדרים על ידי הרב מאיר קניגסהפר, בוגר הישיבה. המעמד התקיים בהשתתפות חתנו ראש הישיבה, הגאון רבי איתמר גרבוז.

לאחר סיום מסכת הוריות וסדר נזיקין ע"י מגיד השיעור  זכו משתתפי השיעור לשמוע מראש הישיבה דברי חיזוק מיוחדים במעלת התורה וקדושתה, ואושרם ורוממותם של עמלי התורה.

השיעור נוסד והתקיים בעידוד מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, אשר התבטא בגודל חשיבות ניצול הזמן להספיק עוד ועוד בידיעת התורה כמו שמוטל על כל אחד ואחד חיוב ידיעת הש"ס, ואשרי מי שזוכה לזה. יצוין, כי הסיום על מסכת יבמות נערך במעונו כאשר מרן ראש הישיבה זצוק"ל, האריך בחשיבות השיעור, ושמח ושר יחד עם בני החבורה בשמחה לגומרה של תורה "אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו".

כמו כן, זכו הלומדים והסיום הקודם על סדר נשים נערך במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי אשר שיבח מאד את ניצול הזמן של תלמידי הישיבה להספיק ולקנות עוד ידיעות בש"ס.